Skip to main content

  Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov

  Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov

  stručná anotácia o projekte

  Žiaci ZŠ Tulipánová pripravili  tenisové kurty v areáli školy na revitalizáciu.Počas spoločných brigád  odstránili trávnatý porast a starú antuku. Grant pokryl náklady na odvoz a likvidáciu biodpadu, pracovný materiál  a občerstvenie pre žiakov počas brigád. Žiaci zorganizovali na vyčistených kurtoch aj športové podujatie.  

  základné informácie

  lokalita projektu

  ZŠ Tulipánova, Nitra - Párovce

  predkladatelia projektu

  R. Hladká, S. Rošič, N. Mrázová, D. Pecháč

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top