Skip to main content

   Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov

   Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov

   stručná anotácia o projekte

   Žiaci ZŠ Tulipánová pripravili  tenisové kurty v areáli školy na revitalizáciu.Počas spoločných brigád  odstránili trávnatý porast a starú antuku. Grant pokryl náklady na odvoz a likvidáciu biodpadu, pracovný materiál  a občerstvenie pre žiakov počas brigád. Žiaci zorganizovali na vyčistených kurtoch aj športové podujatie.  

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Tulipánova, Nitra - Párovce

   predkladatelia projektu

   R. Hladká, S. Rošič, N. Mrázová, D. Pecháč

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top