Skip to main content

  DOBROčin

  DOBROčin

  stručná anotácia o projekte

  Predkladatelia projektu - študenti Piaristickej  spojenej  školy  Sv. Jozefa Kalazanského, mali zámer zlepšiť komunikáciu medzi spolužiakmi a motivovať ich k dobrovoľníctvu. Preto zrealizovali nasledovné aktivity: workshop o dobrovoľníctve, vytvorenie paletového sedenia pre žiakov, tímové aktivity na sebapoznanie a sebarozvoj.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Piaristická spojená škola sv. J.Kalazanského, Nitra - Staré mesto

  predkladatelia projektu

  M. Krnáčová, N. Malá, T. Moravčík, A. Vaňo

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top