Skip to main content

  Chcem sa učiť naďalej!

  Chcem sa učiť naďalej!

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zabezpečiť edukačný materiál a špeciálne pomôcky pre cca. 50 detí so zdravotným postihnutím (autizmus, mentálne postihnutie) tak, aby sa tieto deti mohli vzdelávať počas COVID pandémie  z domu pod vedením pedagóga. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

  predkladatelia projektu

  Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

  Spojená škola internátna s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola bola založená v roku 1966 ako priamy nástupca PŠI v Továrnikoch. Dnes škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom vo veku od 6 do 37 rokov. Školu navštevujú žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím, s kombinovaným a viacnásobným postihnutím, žiaci s DMO a žiaci postihnutí autizmom a iným pervazívnym ochorením. Od 1. septembra 2017 prevádzkujeme aj Špeciálnu materskú školu na Červeňovej ul. 42 v Nitre. Je určená pre deti od 3 do 6 rokov s mentálnym postihnutím a pre deti postihuté autizmom s možnosťou ubytovania na internáte.

  partneri projektu

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top