Skip to main content

  Vedecký dotyk prírody

  Vedecký dotyk prírody

  stručná anotácia o projekte

  OZ VIAC AKO UČENIE (VAU) je skupina mladých dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí chcú využiť svoje skúsenosti s vyučovaním prírodných vied na dosiahnutie motivácie mladých ľudí, aby sa o tieto vedy začali zaujímať. Zámerom projektu bolo využiť potenciál vedeckých poznatkov pre výchovu a vzdelávanie detí v prírode, o prírode a pre prírodu. Pripravili pre deti z materských škôl a z prvého stupňa základných škôl z Nitry množstvo zážitkových aktivít, ktoré sa týkali udržateľného rozvoja. Na konci júna počas dvoch dní pripravili pre deti podujatie s dvoma desiatkami stanovíšť, ktoré mali rôzne zameranie, ale vo všetkých rezonovala myšlienka ochrany životného prostredia a TUR. Podujatie sa realizovalovo priestoroch Fakulte prírodných vied a informatiky UKF Nitra. Použitie grantu: spotrebný materiál na aktivity, občerstvenie, tričká pre účastníkov, cukríky pre deti, prenosný reproduktor.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Viac ako učenie, o. z.

  VIAC AKO UČENIE je občianske združenie, ktoré sa venuje popularizácii vzdelávania organizovaním fyzikálnych táborov, fyzikálnych show, konferencií či workshopov…Našou snahou je atraktívnou formou vzdelávať širokú verejnosť, pomáhať učiteľom, vzbudzovať záujem o veci okolo seba a v neposlednom rade je našou túžbou je, aby každý, kto príde do styku s našim občianskym združením získal nielen záujem o prírodné vedy, ale aj správne hodnoty.

  hlavný partner projektu

  Syncreon Slovakia

  projekty partnera Syncreon Slovakia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top