Skip to main content

   Minizáhradka

   Minizáhradka

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom Materskej školy Za Humnami je rozvoj prírodovednej gramotnosti u detí. Preto sa predkladatelia projektu rozhodli zakúpiť na školský dvor vyvýšené záhony, do ktorých si deti samé zasadili kvety, ktoré budú následne počas celého roka pozorovať s cieľom, aby si osvojili nielen pracovné návyky, ale nadobudli aj lásku k prírode. U detí sa takto rozvíja schopnosť bádať, skúmať a experimentovať s rastlinami. Záhony plnia nielen estetickú, ale predovšetkým edukačnú funkciu. Deti sa zároveň v projekte oboznámili s významom vody pre život rastlín. Zachytávali vodu z rýn zo strechy na pergole, ktorou následne mohli kvety polievať. Vytvorili tu tiež miesto pre hmyzie domčeky a motýliu farmu, čo prispelo k uvedomeniu si významu hmyzu v prírode. Grant bol použitý na nákup vyvýšených záhonov, substrátu, rastlín, stromu, motýlej farmy a domčeka pre hmyz.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   OZ Záhumníček

   hlavný partner projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top