Skip to main content

  Minizáhradka

  Minizáhradka

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom Materskej školy Za Humnami je rozvoj prírodovednej gramotnosti u detí. Preto sa predkladatelia projektu rozhodli zakúpiť na školský dvor vyvýšené záhony, do ktorých si deti samé zasadili kvety, ktoré budú následne počas celého roka pozorovať s cieľom, aby si osvojili nielen pracovné návyky, ale nadobudli aj lásku k prírode. U detí sa takto rozvíja schopnosť bádať, skúmať a experimentovať s rastlinami. Záhony plnia nielen estetickú, ale predovšetkým edukačnú funkciu. Deti sa zároveň v projekte oboznámili s významom vody pre život rastlín. Zachytávali vodu z rýn zo strechy na pergole, ktorou následne mohli kvety polievať. Vytvorili tu tiež miesto pre hmyzie domčeky a motýliu farmu, čo prispelo k uvedomeniu si významu hmyzu v prírode. Grant bol použitý na nákup vyvýšených záhonov, substrátu, rastlín, stromu, motýlej farmy a domčeka pre hmyz.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  OZ Záhumníček

  hlavný partner projektu

  Foxconn

  projekty partnera Foxconn

  z ďalších projektov na Dobromape

  top