Skip to main content

  Gorazdovo čítanie

  Gorazdovo čítanie

  stručná anotácia o projekte

  Projekt riešil problém, ktorý sa vyskytuje na mnohých základných školách. Je ním nezáujem žiakov o čítanie. V ZŠ sv. Gorazda sa nachádzal nevyužitý spoločný priestor, z ktorého žiaci svojpomocne vytvorili nový čitateľský kútik. V novovzniknutom čitateľskom kútiku sa konajú akcie zamerané na zatraktívnenie čítania – napr. ilustrátorská súťaž, Čítame spolu, Čitateľská šifra, Deň zbierania kníh, beseda so spisovateľkou, mesiac žánru... Grant použili na kúpu materiálu na výrobu zariadenia do čitateľského kútika.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Mgr. Z. Hasprová, A. Krajčírová, K. Mlynáriková, I. Chovancová

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top