Skip to main content

  Rozprávkové skrinky

  Rozprávkové skrinky

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zakúpenie nových šatňových skriniek pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Projekt tak poukázal na  problém strácania vecí ako aj  používania mobilov počas vyučovania, práve kvôli absencii skriniek. Z grantu boli zakúpené nové skrinky, ktoré si malí žiaci sami pomaľovali podľa svojej fantázie. Zároveň bola v rámci projektu zorganizovaná aj súťaž o najkrajšiu vymaľovanú skrinku. Grant okrem skriniek pokryl náklady na farby a občerstvenie.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  B. Kaľavská, K. Fejdiová, D. Floreková

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top