Skip to main content

   Rozprávkové skrinky

   Rozprávkové skrinky

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zakúpenie nových šatňových skriniek pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Projekt tak poukázal na  problém strácania vecí ako aj  používania mobilov počas vyučovania, práve kvôli absencii skriniek. Z grantu boli zakúpené nové skrinky, ktoré si malí žiaci sami pomaľovali podľa svojej fantázie. Zároveň bola v rámci projektu zorganizovaná aj súťaž o najkrajšiu vymaľovanú skrinku. Grant okrem skriniek pokryl náklady na farby a občerstvenie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   B. Kaľavská, K. Fejdiová, D. Floreková

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top