Skip to main content

   Science workshopy

   Science workshopy

   stručná anotácia o projekte

   Dobrovoľníci vyškolení organizáciou George Science zorganizovali SCIENCE WORKSHOPY v Zariadení núdzového bývania v Nitre pre deti s matkami. Klienti núdzového bývania sa tak naučili nové poznatky z matematiky, chémie a fyziky prostredníctvom vedeckých experimentov. Využili svoj čas efektívne a zmysluplne spolu s deťmi, zabavili sa a naučili sa niečo nové. U detí sa prostredníctvom experimentov snažili vzbudiť záujem o chémiu a vedné odbory. Z grantu pokryli spotrebný materiál k pokusom, materiál na tvorivé dielne, vecné odmeny do záverečnej tomboly pre matky s deťmi.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Vodná 8, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   George Science, o. z.

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.

   projekty partnera Členovia Klubu darcov

   top