Skip to main content

  Ľudský život je krehký

  Ľudský život je krehký

  stručná anotácia o projekte

  Vďaka grantu „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO zabezpečilo AED - automatický externý defibrilátor pre potreby svojich 180 klientov. Pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Dovtedy museli pri zdravotnom kolapse privolať RZP, čo v konečnom dôsledku trvalo určitý čas, ktorý je pri záchrane ľudského života veľmi dôležitý a cenný.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Športová 11, 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb

  MAGNÓLIA, ZSS poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona.

  hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top