Skip to main content

   Ľudský život je krehký

   Ľudský život je krehký

   stručná anotácia o projekte

   Vďaka grantu „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO zabezpečilo AED - automatický externý defibrilátor pre potreby svojich 180 klientov. Pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Dovtedy museli pri zdravotnom kolapse privolať RZP, čo v konečnom dôsledku trvalo určitý čas, ktorý je pri záchrane ľudského života veľmi dôležitý a cenný.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Športová 11, 947 01 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb

   MAGNÓLIA, ZSS poskytuje sociálne služby fyzickým osobám v Hurbanove, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona.

   hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top