Skip to main content

  S germicídnym žiaričom v boji proti vírusom

  S germicídnym žiaričom v boji proti vírusom

  stručná anotácia o projekte

  V Centre pre deti a rodiny Nitra  je umiestnených 72 detí, o ktoré sa stará 72 zamestnancov. Ide o deti zdravé (58), ako aj deti ŤZP (14) s viacerými závažnými diagnózami. V období pandémie bolo 12 detí pozitívnych na COVID, z toho 2 boli v nemocnici, pozitívni boli aj niektorí zamestnanci. Zakúpené germicídne žiariče centru  umožnili nepretržite dezinfikovať priestory proti vírusom a baktériám, a tak bojovať účinnejšie proti COVIDU, ale aj iným chorobám. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Centrum pre deti a rodiny, Dlhá 913/179, 949 01 Nitra - Chrenová

  predkladatelia projektu

  Centrum pre deti a rodiny Nitra

  Centrum pre deti a rodiny Nitra je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

  partneri projektu

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  top