Skip to main content

   Balíček prevencie

   Balíček prevencie

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom predkladateľov bolo poskytnúť seniorom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby v domácom prostredí, balíček prevencie pred COVID-19. Obsahoval vitamíny, výživové doplnky, ochranné a hygienické potreby, ovocie. Zároveň sa vykonala základná kontrola - zmerali tlak, glykémiu a saturáciu kyslíkom. Seniori boli vybraní po dohovore s mestom Hurbanovo (cca 20 rodín).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   K. Verešová, K. Hajtmanová, E. Feketeová

   neformálna skupina občanov

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top