Skip to main content

  Balíček prevencie

  Balíček prevencie

  stručná anotácia o projekte

  Zámerom predkladateľov bolo poskytnúť seniorom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby v domácom prostredí, balíček prevencie pred COVID-19. Obsahoval vitamíny, výživové doplnky, ochranné a hygienické potreby, ovocie. Zároveň sa vykonala základná kontrola - zmerali tlak, glykémiu a saturáciu kyslíkom. Seniori boli vybraní po dohovore s mestom Hurbanovo (cca 20 rodín).

  základné informácie

  lokalita projektu

  Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

  predkladatelia projektu

  K. Verešová, K. Hajtmanová, E. Feketeová

  neformálna skupina občanov

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top