Skip to main content

  Lietajúci dobrovoľníci - Terénna/mobilná pomoc a technická podpora pre občianske združenie KlauDIA

  Lietajúci dobrovoľníci - Terénna/mobilná pomoc a technická podpora pre občianske združenie KlauDIA

  stručná anotácia o projekte

  Predkladatelia projektu sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú OZ KlauDIA dlhodobo. Spolu so zdravotníkmi a členmi OZ KLAUDIA  navštevovali rodiny s deťmi s diagnózou diabetes melitus v domácom prostredí (najmä teraz počas pandémie) a pomáhali im inštalovať softvér, potrebný na prenos zdieľaných dát pri komunikácii s lekármi, aby deti nemuseli absolvovať cestu do rizikových infekčných zdravotníckych zariadení. Okrem toho sociálne a ekonomicky podporili odkázané rodiny, zabezpečením ochranných prostriedkov proti COVID-19. Z grantu zakúpili vybavenie pre terénnu dobrovoľnícku prácu (pre dobrovoľníkov, odborníkov i pacientov). 

  základné informácie

  lokalita projektu

  OZ Klaudia, Kajsa II 992/3, 95141 Lužianky

  predkladatelia projektu

  Ing. Vladimíra Gubková, Ing. Miroslav Titka

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top