Skip to main content

  STOP šíreniu nákazy v CVČ

  STOP šíreniu nákazy v CVČ

  stručná anotácia o projekte

  Predkladatelia projektu zakúpením čističky vzduchu do priestorov CVČ a zabezpečením ochranných a hygienických potrieb zabezpečili bezpečné prostredie pre realizáciu aktivít pre širokú verejnosť.

  základné informácie

  lokalita projektu

  CVČ, Novozámocká 10 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  V. Györeová, A. Töltésyová, M. Vereš

  neformálna skupina občanov

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top