Skip to main content

  Pomáhame doma

  Pomáhame doma

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo poskytnúť zdravotné služby pre najzraniteľnejších pacientov (zdravotne a sociálne znevýhodnených) v bezpečnom domácom prostredí zaistením dostatočných ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

  predkladatelia projektu

  M. Vidová, M. Škulibová Jalšovská, M. Dubová

  neformálna skupina občanov

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top