Skip to main content

  Sociálnym taxíkom proti pandémii

  Sociálnym taxíkom proti pandémii

  stručná anotácia o projekte

  Občianske združenie Prosocia má k dispozícii sociálny taxík, ktorý je registrovaný ako sociálna prepravná služba. V čase pandémie sa ho rozhodli používať na odvoz a sprevádzanie seniorov a ŤZP do očkovacieho centra COVID-19. Za týmto účelom potrebovali vybaviť sociálny taxík prostriedkami na zaistenie čo najväčšej bezpečnosti cieľovej skupiny voči COVIDu 19. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Prosocia, Á.Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  Prosocia, o.z.

  Naše združenie Prosocia vzniklo v roku 2006 na základe nezištnej vôle a ako iniciatíva zameraná predovšetkým na rozvoj skupín obyvateľstva v sociálne nepriaznivej situácii. Od nášho vzniku ubehlo zopár rokov, počas ktorých sa naša spoločnosť vypracovala na uznávanú, profesionálnu spoločnosť poskytujúcu komplexné služby pre deti, plnoleté osoby a seniorom odkázaným na pomoc inej osoby.

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top