Skip to main content

  Pandémia zasiahla všetkých

  Pandémia zasiahla všetkých

  stručná anotácia o projekte

  Predkladatelia projektu zabezpečili 2 ks bezdotykových stojanov  na dezinfekciu s náplňou, ktoré boli umiestnené pri stojanoch na pitnú vodu v lokalite Šáradská ulica a pri artézke na Komárňanskej ulici, kde sa pohybuje viac rómskych obyvateľov, ktorí si naberajú vodu do bandasiek. Pre tieto znevýhodnené rodiny zabezpečili aj hygienické potreby /mydlo, prach na pranie, prípravok na riad/. Pre staršiu generáciu,  ako aj pre rodičov, ktorí odprevádzajú svoje deti do školy, zakúpili respirátory. Z grantu zakúpili aj smetné nádoby s vreciami na odpad za účelom udržania čistoty v komunite.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Šarádska a Komárňanská ulica (pri artézskych studniach) Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  J. Kováč, K. Koreň, V. Koreňová

  neformálna skupina občanov

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top