Skip to main content

  Bezpečné prostredie a ovzdušie v školských priestoroch

  Bezpečné prostredie a ovzdušie v školských priestoroch

  stručná anotácia o projekte

  Strednú priemyselnú školu stavebnú v Hurbanove navštevuje 268 žiakov.  Za účelom obnovenia prezenčnej výchovy a jej udržania nezisková organizácia Staviteľ zakúpila germicídne žiariče a germicídne ultrafialové lampy na dezinfekciu vzduchu a povrchov v priestore školy, internátu i jedálne.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Stredná stavebná škola, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  Staviteľ, n.o.

  Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä: organizovanie športových aktivít, organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky, organizovanie kultúrno-výchovných podujatí. 

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top