Skip to main content

   Bezpečné prostredie a ovzdušie v školských priestoroch

   Bezpečné prostredie a ovzdušie v školských priestoroch

   stručná anotácia o projekte

   Strednú priemyselnú školu stavebnú v Hurbanove navštevuje 268 žiakov.  Za účelom obnovenia prezenčnej výchovy a jej udržania nezisková organizácia Staviteľ zakúpila germicídne žiariče a germicídne ultrafialové lampy na dezinfekciu vzduchu a povrchov v priestore školy, internátu i jedálne.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Stredná stavebná škola, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Staviteľ, n.o.

   Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä: organizovanie športových aktivít, organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky, organizovanie kultúrno-výchovných podujatí. 

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top