Skip to main content

  Ochrana seniorov a znevýhodnených skupín občanov pred pandémiou koronavírusu

  Ochrana seniorov a znevýhodnených skupín občanov pred pandémiou koronavírusu

  stručná anotácia o projekte

  Neformálna skupina občanov získala grant na zakúpenie 4 ks  germicídnych mobilných žiaričov, ktoré budú prioritne využívané v 2 Kluboch dôchodcov v Hurbanove. Žiariče boli použité aj  v rámci terénnych sociálnych služieb mesta Hurbanovo (rozvoz jedál seniorom, liekov, roznášanie úloh marginalizovaným komunitám bez wifi pripojenia), Germicídne mobilné žiariče sú k dispozícii aj základným a materským školám v meste. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

  predkladatelia projektu

  Z. Kozmová, I. Fazekašová, E. Balla

  neformálna skupina občanov

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top