Skip to main content

  Pomoc - COVID 19

  Pomoc - COVID 19

  stručná anotácia o projekte

  Združenie Podaj mi ruku Nitra pomáha sociálne slabším rodinám, poskytuje im materiálnu pomoc, ako oblečenie, potraviny, čistiace a hygienické prostriedky.  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, z grantu nakúpili dezinfekčné prostriedky, potrebné pre osobnú hygienu a ochranné pomôcky, ako sú rúška a rukavice. Za pomoci dobrovoľníkov ich rozdistribuovali ľuďom v núdzi.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Podaj mi ruku, o.z., Mestská tržnica v Nitre

  predkladatelia projektu

  PODAJ MI RUKU - Nitra, o. z.

  O.Z. na pomoc ľudom v hmotnej núdzi. Cieľmi združenia sú:

  • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
  • aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v núdzi
  Pri naplňovaní stanovených cieľov sa zameriame na tieto činnosti:
  • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
  • zabezpečenie materiálnych potrieb do domácností
  • potravinová pomoc rodinám v hmotnej núdzi
  • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky
  • zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby
  • získavanie materiálnych a finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi organizovaním dobrovoľných búrz pomoci, benefičných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí

  Partneri projektu

  Mesto Nitra

  Členovia Klubu darcov

  ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

  PekaStroj s.r.o.

  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

  top