Skip to main content

  Podaj pomocnú ruku

  Podaj pomocnú ruku

  stručná anotácia o projekte

  Neformálna skupina S. Febenová, K. Zaťková, S. Lopašovský sú študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, kde už tretí rok vedú miestny spolok Slovenského červeného kríža, e krúžok prvej pomoci, zorganizovali aj viacero súťaží s touto témou. Projekt bol zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti, najmä u mladých ľudí, o dôležitosti  poskytovania prvej pomoci. Zorganizovali verejné praktické ukážky v mestskom parku na Sihoti a následne zorganizovali školskú súťaž s touto témou na svojej škole.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Stredná zdravotná škola, Farská 23, Nitra

  predkladatelia projektu

  S. Febenová, K. Zaťková, S. Lopašovský

  neformálna skupina občanov

  Partneri projektu

  Mesto Nitra

  Členovia Klubu darcov

  ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

  PekaStroj s.r.o.

  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

  top