Skip to main content

  Pandémia – Ohrozený senior

  Pandémia – Ohrozený senior

  stručná anotácia o projekte

  ZSS Smaragd poskytuje soc. služby 77 obyvateľom v dôchodkovom veku. Grant použili na zakúpenie zdravotníckych pomôcok, ktoré využijú pri liečbe seniora chorého na COVID-19. Zakúpili oxymeter na meranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom, odsávačku na odsávanie telesných tekutín, ako aj kyslíkový koncentrátor na uĺahčenie dýchania. Pre imobilných pacientov zakúpili antidekubitné vankúše a servírovacie stolíky.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  Zariadenie pre seniorov - Smaragd

  Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

  Hlavný partner projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top