Skip to main content

  Neinvazívna podpora dýchania pre COVID pozitívnych pacientov

  Neinvazívna podpora dýchania pre COVID pozitívnych pacientov

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zabezpečiť  podporu dýchania spôsobom vysokofrekvenčnej ventilácie kyslíka (High flow) pre Covid pozitívnych pacientov. Uvedená terapia dokáže predísť potrebe umelej pľúcnej ventilácie. Grant bol použitý na zakúpenie spotrebného materiálu k tejto terapii (dýchací okruh a nosová kanyla). 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Nemocnica sv. Svorada, Nitra - Zobor

  predkladatelia projektu

  Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o

  Predmetom činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. je poskytovanie základnej a odbornej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti chorým.

  partneri projektu

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  top