Skip to main content

  Pomôžeme ti

  Pomôžeme ti

  stručná anotácia o projekte

  Projekt poukázal na neriešené problémy, ktoré sa vyskytujú na základných školách a často spôsobujú negatívne emocionálne následky u žiakov často pretrvávajúce až do ich dospelosti. Medzi hlavné problémy patrí nedostatočná empatia učiteľov voči žiakom, ktorí sa nachádzajú v rôznych zložitých situáciách, ktoré nedokážu sami riešiť. Projekt mal ambíciu prispieť k tomu, aby sa zo školského prostredia vytvorilo bezpečné miesto pre zdieľanie pocitov žiakov, kde získajú väčšie sebavedomie a lepší pocit z návštevy školy. Aktivity projektu boli zamerané aj na zvýšenie záujmu žiakov o riešenie svojich problémov so školským psychológom. Súčasťou projektu bola realizácia workshopu s odborníkom, na ktorom participovalo cca 60 žiakov. Jeho cieľom bolo ubezpečiť študentov, že je v poriadku otvorene zdieľať svoje pocity nielen medzi sebou aj s pedagógmi. Grant pokryl náklady na honorár pre odborníka – psychológa, terapeutický materiál (napr. knihy, karty...) a občerstvenie pre účastníkov workshopu.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  B. Kaľavská, E. Fufaľová

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top