Skip to main content

  Oddychová zóna

  Oddychová zóna

  stručná anotácia o projekte

  Na základnej škole Nábrežie mládeže chýbal vonkajší oddychový priestor. V rámci projektu preto vytvorili paletové sedenie, kde okrem oddychových aktivít budú prebiehať aj niektoré z hodín biológie, chémie, slovenčiny, anglického jazyka a dejepisu, ako aj komunitné stretnutia spojené s raňajkami. Grant pokryl náklady na dopravu materiálu na paletové sedenie, samotný materiál na výrobu a osadenie sedenia a občerstvenie pre účastníkov komunitného dňa, ktorý tu zrealizujú.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Z. Uhlárová, E. Gabrielová, L. Livovská, D. Schronk

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top