Skip to main content

   Oddychová zóna

   Oddychová zóna

   stručná anotácia o projekte

   Na základnej škole Nábrežie mládeže chýbal vonkajší oddychový priestor. V rámci projektu preto vytvorili paletové sedenie, kde okrem oddychových aktivít budú prebiehať aj niektoré z hodín biológie, chémie, slovenčiny, anglického jazyka a dejepisu, ako aj komunitné stretnutia spojené s raňajkami. Grant pokryl náklady na dopravu materiálu na paletové sedenie, samotný materiál na výrobu a osadenie sedenia a občerstvenie pre účastníkov komunitného dňa, ktorý tu zrealizujú.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   Z. Uhlárová, E. Gabrielová, L. Livovská, D. Schronk

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top