Skip to main content

  Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra

  Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra

  stručná anotácia o projekte

  Neformálna skupina rodičov dospelých detí chcela týmto projektom zabezpečiť riadenú canisterapiu s odborníkom na problematiku liečenia a pomáhania v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra a elokovanej triedy autistov Praktickej špeciálnej školy. Canisterapia prispieva k pozitívnemu pôsobeniu psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu autistov, ktorí sú uzatvorení do svojho sveta. Vďaka tejto terapii sa ich pozornosť obrátila k vonkajšiemu svetu. Riadená canisterapia prebiehala v dennom stacionári od januára do júla 2023. Prvé tri mesiace sa uskutočnila raz za týždeň, kedy sa postupne všetci zoznamovali s canisterapeutkou a psami. Ďalšie štyri mesiace prebiehala canisterapia dvakrát do týždňa. Snažili sa vystriedať všetky dni v týždni, aby sa so psíkom zoznámili postupne všetci prijímatelia sociálnej služby, ale aj žiaci elokovanej triedy špeciálnej školy. Canisterapeutka postupne vystriedala troch psíkov- pudlov (Edko - je najväčší vzrastovo, ale najobľúbenejší u všetkých, pokojný rozvážny, Qinie- trpasličí pudel, hravý, veselý, zvedavý, Dafné- je stredného vzrastu, šteniatko ktoré sa do canisterapie ešte zaúča. Canisterapie sa niekedy zúčastnili aj rodičia detí, takže mali možnosť byť nápomocní, alebo len tak z diaľky pozorovať správanie ich detí pri kontakte so psom. V rámci prechádzky prijímatelia sociálnej služby so psíkom navštívili aj kamarátov v dennom stacionári pre zdravotne ťažko postihnutých občanov a seniorov, takže mali možnosť pochváliť sa, aké triky sa naučili so psom a potešiť tak aj inú skupinu ľudí. Počas canisterapie mali možnosť zoznámiť a naučiť sa aj starostlivosti o korytnačku a afrických slimákov. Pre všetkých zúčastnených to bol zážitok. Na "zvieraciu" návštevu sa vždy tešili a pýtali sa, kedy už príde Hanka (canisterapeutka) s Edkom, Qinuškou alebo Dafné. Všetci zúčastnení si mali možnosť vyskúšať venčenie psíkov, kŕmenie a česanie. Popri riadenej canisterapii si canisterapeutka pripravila rôzne zaujímavé aktivity na precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, precvičovanie logického myslenia vždy za účasti psíka. Čítali aj rôzne detské a odborné knihy o psoch, naučili sa vyrábať aj hračky pre psov. Grant z Klubu darcov tak skutočne prispel k obohateniu denného programu a času stráveného v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra a elokovanej triedy špeciálnej školy.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Baničova 14, Nitra

  predkladatelia projektu

  R. Mikulášik, D. Šipošová, T. Cinová

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Mesto Nitra

  Členovia Klubu darcov

  z ďalších projektov na Dobromape

  top