logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Naše programy

Nadácia finančne podporuje neziskové projekty organizácií aj neformálnych skupín z Nitry a Nitrianskeho kraja. Uchádzať o grant sa môžete v rámci týchto grantových programov (zoradené chronologicky podľa vyhlásenia výzvy v priebehu roka):

Otvorený grantový program   

Je realizovaný s podporou Mesta Nitry a firmy Bramac - strešné systémy spol. s r.o. Projekty môžu byť z rôznych oblastí: ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovávanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia. Viac informácií nájdete v sekcii – Otvorený grantový program.

 

Reydel pre Nitru

Grantový program realizovaný s finančnou podporou spoločnosti Reydel Automotive. Firma sa zameriava na podporu oblastí, ktoré pre ňu predstavujú najdôležitejšie hodnoty - kultúra, zdravie a životné prostredie. Viac informácií nájdete v sekcii - Reydel pre Nitru

 

Strecha pre Váš nápad 

Grantový program pre základné školy v Nitrianskom kraji. Firma Bramac - strešné systémy v tomto programe podporuje projekty z oblasti vzdelávania, životného prostredia a telesnej kultúry. Ambíciou je podporovať projekty, do ktorých sú na dobrovoľníckej báze zapojení nielen pedagógovia, ale aj žiaci a    rodičia. Viac informácii nájdete v sekcii – Strecha pre Váš nápad.
 

 Tu sme doma

Podpora verejnoprospešných projektov realizovaných v Hurbanvoe - sídle partnera programu - spoločnosti Heineken Slovenko. Podporované sú projekty z rôznych oblastí. Viac informácií nájdete v sekcii - Tu sme doma

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Filantropický program pre spoločensky zodpovedné firmy. Kúpou živého stromu firma podporí neziskovú organizáciu dlhodobo pôsobiacu v Nitrianskom kraji a jej aktivity. Výsadbou týchto stromčekov sa v športovo-rekreačnom areáli na Dieloch v Nitre buduje filantropická alej. Viac informácii nájdete v sekcii – Aby ľudia ľuďom pomáhali

 

 

Klub darcov

Jedinečný program, v ktorom si darcovia hlasovaním vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Členom Klubu darcov sa môže stať každý, stačí venovať ľubovoľný finančný príspevok od 13 €. Viac informácií nájdete v sekcii - Klub darcov.  

 

 

Mladí nitrianski filantropi

 

Grantový program určený mladým začínajúcim grantistom je dôkazom toho, že za kvalitnými projektami nemusí vždy stáť veľké množstvo peňazí. Platformou pre komunikáciu je portál DOBROmapa, ktorý združuje neziskové organizácie kraja i dobrovoľníkov. Viac o programe nájdete v sekcii - Mladí nitrianski filantropi

Bona via

Grantový program a fond podporujúci dopravnú výchovu a vzdelávanie v oblasti prevencie dopravných nehôd na cestách, ktorý založil Ing. Andrej Sitkey. Viac informácií nájdete v sekcii - Bona via.