Skip to main content

Inovatívne s Foxconnom

Termín zverejnenia výzvy:
30. 3. 2023

Termín uzávierky:
4. 5. 2023

Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí v školách a vzdelávacích zariadeniach v okrese Nitra.

Tohtoročný grantový program je už štvrtým ročníkom spolupráce Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o.. Úspešní žiadatelia v ňom môžu získať 1 500 Eur na realizáciu svojho projektu.

V programe sú vítané inovatívne projekty, ktoré sú zamerané na technické vzdelávanie detí a mládeže – podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces v danej oblasti a vytvára predpoklady na získanie vedomostí, zručností a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce v danom odbore (napr. aktivity zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy, vytvorenie a materiálne vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi, a podobne.

Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného v okrese Nitra, napr. školy, iné vzdelávacie organizácie, ale aj neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom aspoň jeden musí dosahovať vek 18 rokov. 

Viac sa dovziete v grantovej výzve TU.

Partnerom programu je spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o.

Partneri programu

Mediálni partneri

Podporené projekty 2023

518. kb

Otvoriť
Podporené projekty 2022

915. kb

Otvoriť
Podporené projekty 2021
578.kB
Otvoriť
Podporené projekty 2019
569.kb
Otvoriť

Aktuality Inovatívne s Foxconnom

top