logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Granty na program

Nitrianska komunitná nadácia získala granty na školenia a aktivity Mladých nitrianskych filantropov v období 2011/2012. Projekty boli podporené z programu EÚ Mládež v akcii, z finančných prostriedkov Nadácie Intenda a z medzinárodnej organizácie Global Fund for Community Foundations. V rámci projektu prebehli tieto aktivity:

1/ Čajovňa mladých filantropov

Výborné čaje, chutné koláčiky, výnimočná obsluha a zaujímavé prezentácie či súťaže. Aj toto ste mohli zažiť počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v dňoch od 23. do 25. 9. 2011 na Svätoplukovom námestí.

Mladí nitrianski filantropi (MNF) otvorili na Divadelnej Nitre vlastnú čajovňu, aby sa mohli prezentovať a získať nových dobrovoľníkov do svojich radov. Chceli ukázať verejnosti, kto sú mladí filantropi a ako pomáhajú iným. Predstavili svoj vlastný grantový program a mládežnícke aktivity, ktoré za 8 rokov podporili.

Okrem toho sa pri čajovni konali lezecké aktivity, výučba prvej pomoci a tvorivé dielne, ktoré pripravil Delf klub Levice pre deti i dospelých. „Delfákov podporujeme už niekoľko rokov. Patria medzi najšikovnejších aktívnych mladých ľudí a ich projekty sú vždy originálne. Vybudovali sme si priateľské vzťahy a sme im veľmi vďační, že nám pomohli a vytvorili pri našej čajovni atraktívny program,“ vychvaľuje svojich rovesníkov Tomáš, člen MNF.

Čajovňa by sa nemohla uskutočniť bez pomoci Staromestskej čajovne a firmy Bystrina – stolová voda. Za propagáciu čajovne ďakujeme všetkým mediálnym partnerom a tlačiarňam Garmond.

2/ Film: Rok mladého filantropa

Od Global Fund for Community Foundation sme získali grant na natočenie filmu o Mladých nitrianskych filantropoch. Kto sú? Čo robia? A koho podporujú sa dozviete z 35 minnútového videa, ktoré máme uložené v nadácii, ale dúfame, že čoskoro sa nám ho podarí zavesiť aj na web.

 

 

 

3/ Diár mladého filantropa

Global Fund prispel aj ku vzniku diáru filantropov. Pôvodne to mala byť brožúra o ich činnosti, no mladí si povedali, že zaujímavejšie bude, ak to bude mať aj praktické využitie, a tak vznikol nápad s diárikom. Okrem toho sme ho využili aj ako darček pre našich grantistov a iných mladých ľudí ako odmenu za ich verejnoprospešnú činnosť.

 

 

 

 

 

 

4/ Jednodňové školenia 

 • Školenie o mimovládnom sektore – cieľom školenia bolo vysvetliť mladým ľuďom základné pojmy občianskej spoločnosti, fungovania MVO a ich úlohy pri vytváraní občianskej spoločnosti, úlohu dobrovoľníctva a filantropie v rozvoji spoločnosti. Školenie sa uskutočnilo 25. októbra 2011 a zúčastnilo sa ho 11 mladých filantropov a ich rovesníkov – mladých dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja.
 • Školenie zamerané na zručnosti v oblasti PR –  cieľom školenia bolo zlepšiť zručnosti mladých ľudí v oblasti informovania verejnosti o svojich dobrovoľných aktivitách, ktoré robia, ako osloviť médiá na spoluprácu, ako napísať tlačovú správu, ako organizovať tlačové konferencie....  Školenie sa uskutočnilo 13. decembra 2011 a zúčastnilo sa ho 8 mladých filantropov a ich rovesníkov – mladých dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja.
 • Školenie na občiansku participáciu – školenie bolo zamerané na zvýšenie povedomia mladých ľudí o veciach verejných a podpore ich zaangažovanosti na rozvoji komunity, kde žijú.  Školenie sa uskutočnilo 3. decembra 2011 a zúčastnilo sa ho 10 mladých filantropov a ich rovesníkov – mladých dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja.
 • Školenie „Fundraising pre MVO“ bolo realizované 12.11. V rámci tohto školenia bola využitá prezentácia, práca v skupinách a diskusia. Tematicky bolo školenie venované získavaniu finančných prostriedkov formou grantov, príprave projektov a prezentácii grantových programov pre cieľovú skupinu mladých ľudí, a to  súkromných aj verejných (Nadácia pre deti Slovenska, INTENDA, program Mládež v akcii). Školenia sa zúčastnilo 11 mladých filantropov a ich rovesníkov – mladých dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja. 
 • Školenie zamerané na verbálnu a neverbálnu komunikáciu – toto jednodňové školenie bolo doplnené do aktivít projektu na základe požiadavky Mladých nitrianskych filantropov, keďže došlo k nedočerpaniu grantu. Školenie bolo zamerané na zlepšenie komunikačných zručností mladých filantropov a ich rovesníkov – dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja.  Školenie sa uskutočnilo 28. januára 2012 a zúčastnilo sa ho 8 mladých filantropov a ich rovesníkov – mladých dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja.

5/ Viacdňové team buildingové školenie 

 • Školenie na tímovú spoluprácu – toto viacdňové školenie bolo realizované v Kráľovej pri Zvolene. Cieľom školenia bolo vyhodnotiť a zlepšiť kvalitu grantového programu, ktorý realizujú Mladí nitrianski filantropi pre svojich rovesníkov, zlepšiť tímovú spoluprácu v skupine. Školenia sa zúčastnilo 16 mladých filantropov a ich rovesníkov – mladých dobrovoľníkov z Nitrianskeho kraja. Uskutočnilo sa 9. - 11. decembra 2011.

 

Ako pomohli získané granty mladým ľuďom?

 1. Mladí nitrianski filantropi:
 • Zlepšili si zručnosti a vedomosti v oblasti tímovej práce, občianskej participácie, PR a verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Zlepšila sa spolupráca v rámci skupiny a skvalitnil sa grantový program na základe nadobudnutých nových zručností
 • Zlepšili sa aj organizačné zručnosti našich mladých pri organizovaní podujatí pre verejnosť (V roku 2012 už organizovali svoju 1. tlačovú konferenciu)
 • Zlepšila sa spolupráca v rámci neformálnej spolupracujúcej siete mladých ľudí v Nitrianskom kraji
 • Získali nových predkladateľov grantov v rámci programu – mladých ľudí z nitrianskeho regiónu
 1. Rovesníci MNF - realizátori podporených projektov v rámci grantového programu:
 • Zlepšili sa zručnosti a vedomosti v oblasti tímovej práce, občianskej participácie a PR
 • Zlepšila sa spolupráca v rámci neformálnej spolupracujúcej siete mladých ľudí v Nitrianskom kraji 
 • Skvalitnil sa rovesnícky grantový program - Mladí nitrianski filantropi
 • Zlepšili sa organizačné zručností pri organizovaní podujatí pre verejnosť
 1. Verejnosť, najmä mladí ľudia z Nitrianskeho kraja
 • Zvýšila sa informovanosť verejnosti o dobrovoľníctve a filantropii, najmä mladých ľudí
 • Zlepšilo sa informovanie o dobrovoľníckych programoch pre mladých ľudí – EVS a programy organizácií (napr. AIESEC)
 • Skvalitnil sa grantový program Mladých nitrianskych filantropov