logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Partneri

Mesto Nitra pomáha, tam kde je treba

(spoluzakladateľ NKN, inštitucionálna podpora nadácie od roku 2003)

Mesto Nitra poskytuje každý rok finančné prostriedky do otvorených grantových kôl. Nitrianska samospráva od začiatku spolupráce podporila už niekoľko desiatok úspešných projektov. Spolupráca sa ešte viac utužila pri realizácii Parku pod Borinou v roku 2009. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí  prispeli k činnosti nadácie: jednotlivcom, i firemným darcom za nimi poskytnuté finančné prostriedky. Moja vďaka patrí aj každému realizátorovi podporených projektov, za jeho iniciatívu a za príspevok k oživeniu nášho mesta,“ vyjadril sa primátor Nitry Jozef Dvonč. Táto spolupráca má priaznivé účinky na život v našom meste. Nenahraditeľnou je práve pomoc, ktorú si vzájomne poskytujeme a ktorú potom môžeme ďalej posúvať občanom. Nitrianska beachvolejbalová liga, Jarné čistenie Zobora, Štümpel Cup, Divadelná Nitra či Keramický hrnček, sú vzorkou úspešných a dnes už aj tradičných aktivít, ktoré prispeli k zlepšeniu rôznych oblastí života v Nitre.

Firma Bramac a jej ľudský prístup

(dlhoročný partner NKN, zakladateľ nadačného fondu BRAMAC)

Nitrianska komunitná nadácia začala spolupracovať s firmou BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. V roku 2003, kedy bol založený nadačný fond BRAMAC. Od roku 2004 podporuje aktivity nadácie prostredníctvom asignácie 2%. Firma Bramac podporuje prevažne projekty zo sociálnej oblasti, projekty zamerané na voľný čas detí a mládeže a vzdelávacie aktivity.  V rokoch 2003 - 2011 podporil  Bramac 132 projektov celkovou sumou 82 457,62 €. „Vzťah a postoj k okoliu, aký má Nitrianska komunitná nadácia, je blízky aj našej spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., ktorá je už od roku 2003 stálym a pevným partnerom NKN. Za niekoľko rokov spolupráce sme spolu podporili množstvo krásnych projektov, nechali sme sa uniesť radosťou a nadšením ich predkladateľov. Tešíme sa z toho, že aj naša spoločnosť sa spolupodieľa na vytváraní hodnôt, zážitkov ktoré ľudí podporujú a otvárajú im nové možnosti. Práve v tom vidíme veľký zmysel našej spolupráce,“ vyjadrila sa prokuristka firmy Bramac Alena Scheller.

 

O fonde Bramac

Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má každá firma možnosť založiť si vlastný fond. Firma Bramac má založený kombinovaný fond, ktorý ma dve zložky. Časť financií sa čerpá priebežne. V rámci druhej časti firma myslí do budúcnosti. Vďaka zisku z dlhodobých investícií je možné trvalo podporovať ďalšie zaujímavé projekty. Výnimočnosť firmy sa počas niekoľkých rokov spolupráce prejavila predovšetkým v osobnej zaangažovanosti jej predstaviteľov a v starostlivosti o mesto a región, čo je prioritným záujmom Nitrianskej komunitnej nadácie. Viaci nformácií nájdete tu.