Skip to main content

Sociálna inklúzia

Termín zverejnenia výzvy: 
25. 3. 2024

Termín uzávierky:
16. 5. 2024

Geografický záber:
Mesto Nitra

Max. výška podpory:
12 000 €

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe „Sociálna inklúzia“.

CIEĽ PROGRAMU:

Cieľom programu je podporiť služby sociálnej inklúzie pre ukrajinských odídencov v meste Nitra poskytované mimovládnymi organizáciami, ktoré vedú k zbližovaniu a vytváraniu vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskými odídencami a ostatnými obyvateľmi Nitry.

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Mesto Nitra

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY: 12 000 €/ 1 projekt

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

  • Renomované mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Nitra, ktoré realizujú dlhodobé programy zamerané na sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny, hlavne detí a mladých ľudí. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, účelové zariadenia cirkví...

CIEĽOVÁ SKUPINA PROGRAMU

Primárnou cieľovou skupinou programu je komunita ukrajinských odídencov žijúcich v Nitre, so zameraním hlavne na deti odídencov.

Sekundárnou cieľovou skupinou je najmä väčšinové obyvateľstvo mesta Nitra, predovšetkým rodičia a deti navštevujúce MŠ, ZŠ, študenti VŠ a SŠ, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci, ale aj široká verejnosť.

POVINNÉ KONZULTÁCIE:

V grantovom programe musí byť každý projekt konzultovaný. Konzultantkou projektov je pani Ľubica Lachká. E-mailom môžete požiadať o konzultáciu najneskôr do 09.05. 2024 do 12:00 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na 0911 247 945.  Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

  • Vyhlásenie výzvy: 25.03.2024
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 13.05.2024 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: 13.05.2024 do polnoci, predĺžená uzávierka do 16.5. 2024
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr 31.05.2024 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: od 03.06.2024 do 15.10.2024
  • Vyúčtovanie projektov: do 30.10.2024

Viac informácií nájdete tu: VÝZVA SOCIÁLNA INKLÚZIA
ŽIADOSŤ o grant - ONLINE FORMULÁR

Partnermi programu sú Mesto NitraUNICEF.

Partneri programu

Povedali o programe

„Pre mňa ako primátora je inklúzia neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej identity. Srdce nášho mesta tvoria rôznorodé komunity, vrátane cudzincov, ktorí doň prispievajú svojou kultúrou a skúsenosťami. Grantové programy Nitrianskej komunitnej nadácie sú dôležitým krokom v podpore sociálnej inklúzie Ukrajincov v Nitre, čo nám umožňuje posilňovať vzťahy a vytvárať priateľskejšie prostredie pre všetkých. Som presvedčený, že otvorenosť prispieva k bohatstvu nášho mesta, ale aj k dynamike pracovného trhu a ekonomiky,“ zdôraznil Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Marek Hattas
primátor Mesta Nitra

top