Skip to main content

Spoznajme sa

Termín zverejnenia výzvy: 
25. 3. 2024

Termín uzávierky:
16. 5. 2024

Geografický záber:
Mesto Nitra

Max. výška podpory:
12 000 €

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe „Spoznajme sa 2024“.

CIEĽ PROGRAMU:
Cieľom programu je podporiť sociálnu súdržnosť, inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

HORIZONTÁLNA PRIORITA: Podpora inklúzie odídencov z Ukrajiny

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY: 2 200 €/ 1 projekt

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Mesto Nitra

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

  • Organizácie s právnou subjektivitou  
  • Neformálne skupiny občanov 

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU:

  • Vyhlásenie výzvy: 25. 03. 2024
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 13. 05. 2024 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: 13.05.2024 do polnoci - predĺžená uzávierka do 16.5.2024
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr 31. 05.2024 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: od 03. 06. 2024 do 15. 10. 2024
  • Vyúčtovanie projektov: do 30. 10. 2024

POVINNÉ KONZULTÁCIE:

V grantovom programe musí byť každý projekt konzultovaný. Konzultantkou projektov je pani Eva Vargová. E-mailom môžete požiadať o konzultáciu najneskôr do 09.05. 2024 do 12:00 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0908 798 575.  Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!

Grantový program v roku 2023

V grantovom programe bolo v roku 2023 podporených 21 projektov v celkovej sume 50 666 eur

Projekty podporené v roku 2023 nájdete v anotáciách TU.

Partnermi programu sú Mesto NitraUNICEF.

Partneri programu

Povedali o programe

Podpora programu “Spoznajme sa”, zameraného na financovanie projektov v oblasti inklúzie a sociálnej súdržnosti, je dôležitým krokom k zbližovaniu komunít v meste Nitra. Dúfame, že prostredníctvom tohto partnerstva posilníme slovenské a ukrajinské komunity, aby spoločne pracovali na vytvorení budúcnosti, v ktorej bude mať každé dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na svoj pôvod alebo okolnosti.”

Michaela Bauer
koordinátorka UNICEF na Slovensku

top