Skip to main content

Kärcher - upracme si spolu

Termín zverejnenia výzvy:
17.5.2021

Termín uzávierky:
17.6.2021

Cieľom programu Kärcher – Upracme si spolu 2021 je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné záhrady a mini oddychové zóny...).

Pridaná hodnota programu spočíva v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma pomôže vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení (napr. vyčistenie plôch, lavičiek, ihriska, fontán...), ako aj  zametacích strojov (napr. vyčistenie chodníkov a iných plôch od nánosov piesku, prachu…) 

Partnerom programu je spoločnosť Kärcher Slovakia, s.r.o. a mesto Nitra.

Partneri programu

Povedali o programe

"Spoločnosť Kärcher je celosvetový líder v oblasti čistiacich riešení. Naše technológie našli svoje využitie pri čistení významných pamiatok svetového kultúrneho dedičstva aj pri bežne údržbe miest, ktoré majú ľudia radi a kde trávia voľný čas. Sme tiež veľmi radi, že sme v Nitrianskej komunitnej nadácii našli partnera, ktorý má dôveru obyvateľov mesta, a prostredníctvom ktorého sa nám podarilo identifikovať naozaj zaujímavé projekty. Verím, že sa naša spolupráca v Nitre stane tradíciou. Radi tiež ponúkneme podobnú spoluprácu ďalším slovenským mestám a krajom.“

Andrej Árendáš
konateľ spoločnosti Kärcher Slovakia, s.r.o.

top