Skip to main content

Otvorený grantový program

Termín zverejnenia výzvy:
8. 1. 2018

Termín uzávierky:
16. 2. 2018

Otvorený grantový program je od roku 2019 nahradený programom Mením moje mesto

Cieľom programu je podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste/okrese Nitra, a ktoré zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov ich obyvateľov. Oblasti podpory grantového programu sú zdravie, sociálna pomoc, vzdelávanie, ochrana ľudských práv, životné prostredie, kultúra, šport....

Partneri programu

Aktuality Otvorený grantový program

Podporené projekty 2018
23.kb
Otvoriť
Podporené projekty 2017
23.kb
Otvoriť
Podporené projekty 2016
23.kb
Otvoriť

Povedali o programe

„Teší ma, že sa podporovaním aktívnych skupín občanov či jednotlivcov vytvára priestor na vyjadrenie myšlienok obyvateľov  a ich realizáciu. Nadácia tak napomáha aktivizovať občanov, prebúdza ich záujem o veci verejné s cieľom vzájomne sa spojiť, spoločne vytvoriť niečo pre seba, pre iných, či niečo konkrétne zmeniť  vo svojom okolí vlastným pričinením. Mesto Nitra oceňuje najmä aktivity v prospech skvalitňovania životného prostredia, v rámci sociálnej oblasti, ale tiež projekty zamerané na deti a mládež, na podporu ich voľno-časových aktivít a vzdelávanie. Nitrianskej komunitnej nadácii želám, aby sa jej i naďalej darilo prebúdzať v občanoch chuť meniť veci k lepšiemu a zapájať ich do správy vecí verejných.“

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
primátor mesta Nitra v rokoch 2006 - 2018

top