Skip to main content

Syncreon pomáha Nitre 
 

Termín zverejnenia výzvy:
9.3.2022

Termín uzávierky:
13.4.2022

Cieľom programu bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti ochrany životného prostredia a realizácie komunitných kultúrno-spoločenských a športových aktivít. Ochrana životného prostredia je jednou z priorít spoločnosti Syncreon Slovakia, ktorá sa formou grantového programu rozhodla aktivizovať ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie. Zámerom poskytovaných grantov bolo tiež informovať a vzdelávať verejnosť o možnostiach, akými môže jednotlivec prispieť k znižovaniu svojej negatívnej stopy v prírode a tieto poznatky multiplikovať. Spoločnosť Syncreon Slovakia si bola vedomá, že v dôsledku pandémie COVID-19 a s ňou prijatých opatrení absentoval spoločenský život v komunitách, a tak formou grantov podporila aj túto tému verejného života.

OBLASTI PODPORY

  1. OCHRANA ŽIVOTNĚHO PROSTREDIA
  • Komunitné enviro projekty

Napr. môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad, zavádzanie kompostérov, úprava verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (podpora mikroklímy, biodiverzity), likvidácia čiernych skládok, rozvoj a podpora cyklodopravy, včelárstva, ...

  • Enviro vzdelávanie 

Napr. môže ísť o vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu so zameraním na aktívny prístup jednotlivca k tejto téme (znižovanie odpadu v domácnosti, separovanie odpadu, šetrenie zdrojmi energie, alternatívne spôsoby dopravy, ekologické pestovanie, ...). Zvlášť vítané sú projekty, ktoré prepájajú teóriu s praxou.

 2. KOMUNITNĚ AKTIVITY

  • Komunitné kultúrno-spoločenské aktivity

Napr. aktivity zamerané na oživenie pešej zóny, historického centra mesta, Nitrianskeho hradu..., multižánrové podujatia prepájajúce kultúru s inými oblasťami, komunitné kultúrno - spoločenské podujatia zamerané na zbližovanie ľudí a prekonávanie anonymity na sídliskách ...

  • Športové aktivity pre verejnosť

Napr. aktivity zamerané na zapájanie širokej komunity do športu, vytváranie nových športovísk typu „street work out“ pre komunitu, obnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru vrátane sprievodných aktivít ...

Všetky projekty podporené v rámci programu nájdete v našej DOBROMAPE.

Anotácie podporených projektov z roku 2022 nájdete TU.

Partnerom programu je spoločnosť Syncreon Slovakia, s.r.o.

Partneri programu

Mediálni partneri programu

top