Skip to main content

Tu sme doma aj v čase pandémie

Termín zverejnenia výzvy:
5.2.2021

Termín uzávierky:
19.2.2021

Cieľom programu TU SME DOMA AJ V ČASE PANDÉMIE je podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc  v  meste Hurbanovo v nasledovných oblastiach:

  • Vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít v čase pandémie zamerané
    na upevnenie školských vedomostí a hygienických návykov
  • Poskytovanie služieb a zdravotnej pomoci seniorom v čase pandémie
  • Zabránenie ďalšiemu šíreniu nákazy

O podporu sa mohli uchádzať:

Organizácie a občianske iniciatívy v meste Hurbanovo, ktoré poskytujú pomoc a služby v boji s pandémiou. Ide najmä o organizácie/iniciatívy pracujúce so znevýhodnenými skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Všetky podporené projekty nájdete v anotáciách "Podporené projekty 2021" na tejto stránke. 

Partnerom programu je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s.

 

Partneri programu

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 10 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“

Rene Kruijt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

top