Pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie

Mgr. Ľubica Lachká

správkyňa nadácie

Ľubica Lachká
Ako členka občianskeho združenia Nitrianska komunitná iniciatíva sa podieľala na založení nadácie. Je štatutárnou zástupkyňou nadácie. Zodpovedá najmä za oblasť rozvoja miestnej filantropie - spoluprácu s miestnymi darcami. Zastupuje nadáciu v rámci Asociácie komunitných nadácií.
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Natália Zákopčanová

PR manažérka

Natália Zákopčanová
Zodpovedá za vzťahy s verejnosťou. Monitoruje podporené projekty. Propaguje nadáciu a projekty prostredníctvom médií, webu, facebooku a informačného newslettru nadácie. Stará sa o chod webovej stránky nadácie. Organizuje a zabezpečuje podujatia nadácie.
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Eva Vargová

programová manažérka

Eva Vargová

Je zodpovedná za manažovanie grantových programov nadácie. Má na starosti konzultovanie projektov, kontrolu záverečných obsahových správ. Zabezpečuje komunikáciu s grantistami a informuje verejnosť o podporených projektoch.

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. Rozhoduje o kľúčových krokoch nadácie. Schvaľuje rozpočet, strategický plán, rozhoduje o podporených projektoch a použití majetku nadácie.

V súčasnosti má správna rada týchto členov:

Mgr. Daniela Gundová

predsedníčka správnej rady
Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

členka správnej rady

Vedúca oddelenia médií UKF v Nitre

Ivan Gontko

člen správnej rady
Herec Starého divadla v Nitre

Mgr. Bronislav Tomka

člen správnej rady
CEO Proficonsulting

Ing. Bohumír Harvan

člen správnej rady
Podnikateľ

Nikoleta Kováčová

členka správnej rady

Novinárka

Mgr. Dominika Tekeliová

členka správnej rady

Členka komisie pri MS

Martin Horák

člen správnej rady

Vedúci odboru inovácií MsÚ v Nitre

Miloslav Špoták

člen správnej rady

Viceprimátor mesta Nitra

Imrich Jakab

člen správnej rady

Vysokoškolský pedagóg

Janka Buršáková

členka správnej rady

Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Nitre


ČLENOVIA KOMISIÍ PRI SPRÁVNEJ RADE

Grantová komisia – Daniela Gundová, Ivona Fraňová, Ivan Gontko
Investičná komisia – Bronislav Tomka, Milan Hošek (externý expert)

Dozorná rada Nitrianskej komunitnej nadácie

Dozorná rada nadácie dohliada na činnosť nadácie, kontroluje najmä vedenie účtovníctva, skúma a schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie. Jej členmi sú:

RNDr. Marcela Dobešová

predseda dozornej rady
Je ekonómka, pracuje ako ekonomický a účtovný poradca neziskových organizácií. Zároveň je predsedníčkou Fóra života.

Ing. Milan Hošek PhD.

člen dozornej rady
Má 18 ročnú prax na slovenskom kapitálovom trhu a na zahraničných trhoch USA a EÚ, zároveň je podpredsedom občianskeho združenia Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov - OSMA, ktoré sa venuje právam menšinových akcionárov.

Ing. Martina Gregušová

členka dozornej rady
Je projektová manažérka pre štrukturálne fondy EÚ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2019 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677