logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Vlastné projekty

Okrem udeľovania grantov realizuje nadácia vlastné projekty čím získava dôležitú spätnú väzbu napríklad od firiem, darcov jednotlivcov, mladých ľudí či neziskových organizácii. Vďaka projektom môžeme bezplatne vzdelávať mladých ľudí, informovať o dobrovoľníctve, robiť prieskum firemnej filantropie a zdieľať príbehy šikovných ľudí z nášho kraja. Momentálne pracujeme na týchto projektoch: 

Od koreňov vnútorných hodnôt Európy po súčasné priority EÚ 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o prvom predsedníctve SR v Rade EÚ v roku 2016. V rámci projektu bude realizovných niekoľko aktivít. 

 


Nórsky projekt

Rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji

Čas realizácie: september 2013 - december 2014

https://www.nkn.sk/media/loga/2013/log%C3%A1%20na%20web.gifCieľom projektu je rozvoj dobrovoľníctva u mladých ľudí v Nitrianskom kraji a posilnenie ich občianskej participácie. Hlavné aktivity projektu tvoria rovesnícky grantový program zameraný na mapovanie dobrovoľníckeho potenciálu mladých ľudí, vzdelávanie mladých dobrovoľníkov v oblasti občianskej participácie, PR a finančného manažmentu, implementácia inovatívnych spôsobov spolupráce neformálnej siete mladých dobrovoľníkov a vytvorenie plánu ďalšej spolupráce neformálnej siete mladých dobrovoľníkov v rámci nitrianskeho kraja.

Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Global Fund

Successful stories from Nitra region/ Úspešné príbehy z Nitrianskeho kraja

Čas realizácie: júl - december 2013

https://www.nkn.sk/media/loga/2013/globalfundweb.jpgNitrianska komunitná nadácia za viac ako 10 rokov svojej činnosti podporila a spolupracovala s množstvom aktívnych mladých ľudí, ktorí sú teraz uznávaní vo svojej oblasti. Sme veľmi radi, že vďaka tomuto grantu Vám ich môžeme predstaviť. Na našej webovej stránke, ale aj na novovytvorenom youtube kanáli nájdete inšpiratívne príbehy, ľudí, ktorí nečakali na to, čo príde, ale vzali iniciatívu do svojich rúk.

Projekt je podporený z finančných prostriedkov Global Fund for Community Foundation.

Adam 2 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Rozvoj zručností mladých dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji

Čas realizácie: marec - december 2013

https://www.nkn.sk/media/loga/2013/adamweb.jpg https://www.nkn.sk/media/loga/2013/MNVweb.jpg https://www.nkn.sk/media/loga/2013/iuventaweb.jpgPre skupinu našich dobrovoľníkov - Mladých nitrianskych filantropov a ich rovesníkov, ktorých podporili v grantovom programe, sme pripravili sériu školení a nových možností na spoluprácu a rozvoj občianskej participácie. Projekt im ponúka príležitosť získavať nové skúsenosti a spoznať život, či kultúru svojich rovesníkov. Naučia sa rešpektovať rozdiely medzi sebou, navzájom si porozumieť a pracovať v jednom tíme. Témy neformálneho vzdelávania identifikovali naši mladí filantropi, a tak sa môžu učiť občianskej participácii, fundraisingu a písaniu projektov a pravidlám PR. Majú aj animátorské školenie, školenie na zvládanie stresu a naučia sa princípom asertivity. Pripravia vlastné podujatia: Oslavu 10. výročia svojho vzniku a tradičnú Čajovňu. 

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V4 Maturity Program for Community Foundation

Mapping of donors strategy and community needs in the Nitra region

Čas realizácie: máj - október 2013

https://www.nkn.sk/media/loga/2013/V4.jpgNitrianska komunitná nadácia oslovila 15 firiem z kraja s ktorými spolupracuje alebo v minulosti spolupracovala a pripravila pre nich prieskum stratégie firemnej filantropie. Tento projekt nám umožní lepšie identifikovať potreby firemných darcov a na druhej strane otvorí firemným partnerom nové možnosti spolupráce. Na základe zmapovania výsledkov pripravíme prieskum potrieb komunity, ktorý potom poskytneme aj našim firemným partnerom. Vďaka tomuto projektu aktualizuje a prerába NKN aj svoju webovú stránku.

 

Projekt je podporený Akademiou rozwoju filantropie w Polsce z programu V4 Maturity Program for Community Foundation.