logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%
Ako pomáhame
15-05-2018_12-53-5808-02-2018_02-05-0923-05-2018_11-55-5419-12-2017_11-05-26

Najnovšie aktuality

Bramac opäť podporuje základné školy

13 Jun 2017
Najnovšie aktuality >>

 Nitra, 13.6.2017 - Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firemným partnerom realizovala už po druhýkrát grantový program Strecha pre Váš nápad. Financie na projekty získali základné školy v Nitrianskom kraji, ktoré budú podporené celkovou sumou takmer 9 000 €.

Výchova k dobrovoľníckej práci

Program, ktorý nadácia vyhlasuje v spolupráci s partnerom Bramac – strešné systémy, je zameraný na rozvoj kreatívnych nápadov na základných školách a podporu spolupráce žiakov s učiteľmi. „Strecha pre Váš nápad sa snaží v rodičoch, pedagógoch, ale predovšetkým v žiakoch, budovať pocit spolupatričnosti a zodpovednosti. Chceme, aby sa žiaci od mladého veku učili pracovať aj na dobrovoľnej báze a pomáhali tvoriť lepšie podmienky v prostredí, v ktorom žijú “, hovorí Romana Bojdová, PR manažérka NKN.

FOTOGALÉRIA

Podporených bolo 9 projektov za 8 678 €

Cestujeme po Slovensku – Obec Lok 1000 € - Projekt je zameraný na učivo vlastivedy, v ktorom žiaci zážitkovou formou prostredníctvom zaujímavých cestovateľských výprav budú môcť spoznať a navštíviť historické a prírodné pozoruhodnosti.

Veselé soboty v škole – Základná škola Jána Amosa Komenského Tvrdošovce 855,00 € - Predkladatelia projektu chcú žiakom atraktívnou formou ukázať, že vedomosti a zručnosti získané v škole, môžu využiť neskôr v bežnom živote. Zorganizujú tri stretnutia pre žiakov s názvom "Veselé soboty“, počas ktorých budú zapojení do aktivít, ktoré prepoja vedomosti a zručnosti zo školy.

V zdravom tele zdravý duch – Základná škola s materskou školou, Demandice 131 - 1000,00 € - Deti v ZŠ s MŠ v Demandiciach nemajú telocvičňu. Preto sa škola rozhodla vybudovať v areáli školského dvora fit park, kde si deti zašportujú počas hodín telesnej výchovy, i počas voľných chvíľ na fitnes strojoch.

Separujeme odpad – Základná škola kniežaťa Pribinu 858,00 €  - Prostredníctvom zážitkového učenia, didaktických hier, rovesníckeho vzdelávania budú žiaci získavať poznatky, aby vedeli separovať komunálny odpad a chápali význam pojmu recyklácia.

Zóna pre zážitkové učenie a oddych v objatí zelene – Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda Kolíňany 991,00 € - Žiaci školy spolu s pedagógmi vybudujú na školskom dvore oddychovú zónu z paliet (stôl, lavice), doplnia školský dvor o novú výsadbu kríkov, okrasných a  bylinkových záhonov.

Záhrada, ktorá učí – Základná škola, Výčapy - Opatovce 975,00 € - Približne 200 žiakov sa bude tešiť z novovytvorenej učebne v prírode, pocitového chodníka či minipolíčok so zeleninou, ktoré si sami vytvoria.

Námestie remesiel – Základná škola Pohraničná Komárno 999,90 € - Predkladatelia projektu inovatívnymi formami vzdelávania prepoja teóriu s praxou, zorganizujú pre žiakov vzdelávacie workshopy, kde sa oboznámia s rôznymi technikami spracovania prírodných materiálov a druhotných surovín.

Veľkým skokom za zdravím – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Diakovce 1000,00 € - ZŠ zrevitalizuje svoje športové ihrisko. V rámci projektu vybudujú nové doskočisko s rozbehovou dráhou asi 30m, pomáhať budú  aj rodičia žiakov.

BE OUT– Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 1000,00 € - Zámerom predkladateľov projektu je vybudovať v areáli ZŠ s MŠ v Jure nad Hronom vonkajšie fitnes centrum. Zakúpia stroje, ktoré budú slúžiť na precvičenie svalov celého tela. 

Posledná zmena: 13 Jun 2017 o 10:24

Späť

Komentáre

Žiadne nanájdené

Pridať komentár