logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%
Ako pomáhame
15-05-2018_12-53-5808-02-2018_02-05-0923-05-2018_11-55-5419-12-2017_11-05-26

Najnovšie aktuality

Firmy podporia 3 mimovládne organizácie

04 Aug 2017
Najnovšie aktuality >>

Nitrianska komunitná nadácia začiatkom mája vyhlásila grantovú výzvu už 11. ročníka programu Aby ľudia ľuďom pomáhali. V rámci programu sú podporované vybrané neziskové organizácie v Nitrianskom kraji, ktoré môžu žiadať grant na svoj kapacitný rozvoj. „Nie je veľa grantov, ktoré sú určené na posilnenie kapacity neziskových organizácií, väčšina z nich slúži na realizovanie aktivít. Či má organizácie prostriedky na mzdy a odmeny pracovníkom, adekvátne materiálne vybavenie kancelárie, prostriedky na vzdelávanie svojich pracovníkov sa už však nerieši“, uviedla Eva Vargová, programová manažérka nadácie. Preto sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo získať partnerov programu, ktorí nás v našej snahe podporujú a vďaka ktorým sme mohli opätovne prerozdeliť granty vo výške 5200 €, konkrétne 3 organizáciám:

SOCIA o.z (www.socianitra.sk) - poslaním Socie je  zlepšovať život rodinám s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom. Vďaka dennej službe SOCIA nemusia rodiny s dieťaťom s ťažkým postihnutím vyčleniť jedného rodiča na celodenné opatrovanie dieťaťa. Grant 2136 € pokryje náklady na zaplatenie certifikovaného kurzu metódy Bobath pre fyzioterapeutku organizácie.

Podaj mi ruku Nitra (www.podajmiruku.com) - je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti pomoci rodinám aj jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v núdzi. Týmto rodinám poskytuje materiálnu pomoc (potraviny, šatstvo, hygienické potreby, vybavenie do domácnosti) a poradenstvo, s cieľom čo najrýchlejšieho ich vrátiť do bežného života. Z grantu 2004 €  zakúpia drobný nábytok na uskladnenie  a výdaj materiálu (police, regály...), PC  s tlačiarňou.

Komunitné centrum (www.ncdnitra.sk) - združenie, ktorého cieľom je zlepšiť možnosti na sebarealizáciu rôznych záujmových skupín aj jednotlivcov bez rozdielu veku a sociálneho statusu. Súčasťou komunitného centra je nízkoprahové centrum pre deti a mládež CIRKUS, materské centrum Klokanček, počítačová učebňa, klubovňa, tréningová miestnosť, spoločenská sála, občianska poradňa a Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Grant 1060 € použijú na školenia a komunitnú prácu dobrovoľníkov.

Veľká vďaka patrí naším partnerom za podporu programu: Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON, Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o., PP Invest, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., ARRIVA Nitra.

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov bude prebiehať na kultúrno - spoločenskom podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame. Viac o podujatí nájdete tu. 

Posledná zmena: 04 Aug 2017 o 18:34

Späť

Komentáre

Žiadne nanájdené

Pridať komentár