logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%
Ako pomáhame

Najnovšie aktuality

Podporíme inovácie vo vzdelávaní a dobrovoľníctvo mladých ľudí

10 Dec 2018
Najnovšie aktuality >>

Spoločnosť Foxconn Slovakia  v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje pre okres Nitra prvý ročník grantového  programu „Inovatívne s Foxconnom“.  Na  realizáciu  programu  venoval   Foxconn  Slovakia  sumu viac ako 9000 €.  O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie.  V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na:

· Zavádzanie inovácií v rámci stredoškolského štúdia, ktoré skvalitňujú a rozširujú poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov,  (napr. nové inovatívne metódy a formy vzdelávania, nové IT technológie, prepojenie vzdelávacieho procesu spotrebami praxe...) 

· Zavádzanie dobrovoľníckych programov pre mladých ľudí na stredných školách, aktivizovanie mladých ľudí pre rozvoj miestnej komunity (pôjde hlavne o aktivity, ktoré prepájajú SŠ s miestnou komunitou  a prispievajú k pozitívnej zmene v rôznych oblastiach)

Program bude motivovať ľudí, aby sami identifikovali oblasti inovácií, ktoré dokážu zabezpečiť zlepšenie kvality vzdelávania. Príležitosť aktívne sa zapojiť do programu majú aj samotní zamestnanci spoločnosti Foxconn Slovakia. Tí môžu participovať na projekte priamo ako žiadatelia alebo nepriamo tým, že preberú patronát nad projektom. Pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie poskytujú bezplatné konzultácie počas celého obdobia predkladania projektov. Do programu je možné zapojiť sa do 25. januára  2019. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 1 500 €.
 
Viac infomácií môžete nájsť na webovej stránke nadácie: https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom

 

Posledná zmena: 10 Dec 2018 o 15:47

Späť