logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%
Ako pomáhame
18-12-2016_11-36-1722-05-2017_08-18-5619-09-2017_02-01-37

Najnovšie aktuality

V okolí Nitry máme nové náučné chodníky!

Podporené projekty
05 Jun 2013
Najnovšie aktuality >> Podporené projekty

V obciach Golianovo a Janíkovce vznikli nové náučné chodníky. Nápad na vznik mali a relizáciu zabezpečili občianske zdurženia Ďarmoty a LEUSTACH. Obe občianske združenia získali prostredníctvom nás grant v minulom ročníku programu Aby ľudia ľuďom pomáhali od partnerov Eurobet a Nitrianske komunálne služby. Dnes ich poctivá práca prináša ovocie a môžu sa z nej tešiť obyvatelia z celého regiónu.

V sobotu 25. 6. sme sa vybrali do neďalej obce Golianovo, do časti, kde začínajú miestne vinohrady. Privítalo nás cca 25 ľudí, lokálpatrioti z obce, turisti i cyklisti. Všetci sa tu zišli  s jedným cieľom – aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia náučného chodníka Ďarmotským a Janíkovským chotárom. Úvodné slovo mal Ing. Mário Majerčík, štatutárny zástupca občianskeho združenia Ďarmoty, ktoré projekt golianovského chodníka vymyslelo a zrealizovalo. Ten vysvetlil, že cieľom projektu bolo dobudovať sieť náučných panelov v obci, a vytvoriť tak náučný chodník pre peších i cyklistov, ktorí majú radi prechádzky v prírode. Popritom sa z náučných panelov dozvedia veľa zaujímavého o Golianovei (história, flóra a fauna, tradičné remeslá...). Na akcii boli prítomní aj obyvatelia obce Janíkovce, kde bol tiež vytvorený mini-náučný chodník v spolupráci OZ Ďarmoty a OZ LEUSTACH. Oba náučné chodníky (janíkovský i golianovský) sú prepojené, takže môžete prejsť plynule z jedného katastra obce do druhého.

Na slávnostnom otvorení bol pre prítomných hostí prichystaný pätboj, ktorý s nadšením privítali najmä deti a následne ochutnávka guláša, ktorý prišiel všetkým vhod. Na otvorení vládla dobrá nálada a tamer každý z prítomných potvrdil, že oba náučné chodníky vhodne dotvorili kolorit oboch obcí.

V rámci projektu Dobudovanie náučného chodníka Ďarmotským chotárom boli vytvorené 4 panely, konkrétne  s témou histórie mlynárstva, rybnikárstva a panel zabudnutý majer. Projekt získal grant v programe Aby ľudia luďom pomáhali vďaka partnerovi programu, spoločnosti EUROBET s.r.o.

Obyvatelia Janíkoviec sa z náučných panelov môžu dozvedieť o histórii obce, miestnom protitankovom zákope i dube, ako významnom bode medzi Janíkovcami i Golianovom.  Vybudovanie Janíkovského náučného chodníka podporili Nitrianske komunálne služby, s.r.o. v rámci grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali.

Partnerom programu Aby ľudia ľuďom pomáhali sa môžete stať aj VY.

Posledná zmena: 05 Jun 2013 o 11:41

Späť

Komentáre

Sfačasťou našej vier Od Neznáme dňa 28 Nov 2013 o 13:22
Sfačasťou našej viery v Krista je aj viera v Jeho Cirkev, t.j. viera v skutočnosť, že Kristus je v svojej Cirkvi predtomnfd, pf4sobed v nej, a vedie ju v sojvom Duchu Sve4tom počas celej jej histf3rie prostrednedctvom jej legitedmnych predsataviteľov, t.j. kole9gia biskupov na čele s redmskym biskupom, pe1pežom, na ktorfdch veredme, že sa vzťahujfa slove1 Krista povedane9 v sfavislosti s Petrom a apoštolami: "Čo zviažete na zemi... Kto ve1s počfava... Tebe de1m kľfače..." atď. Nepripade1 ve1m preto, ve1žened "teoff3risti" trochu čudne9 napodobňovať na pf4de Cirkvi spf4soby svetske9ho spoločenstva a roznecovať take9to kampane neposlušnosti a verejne9ho protestu proti legitedmnej autorite Cirkvi, a to ddokonca takfdmto predliš krikľavfdm, a Cirkev v očiach verejnosti celkove znevažujfacim spf4sobom /o to viac, že ide o duchovnfdch ľuded.../? Viete si, ve1žened, domneled "ze1chrancovia Cirkvi" a "revolucione1ri", predstaviť, ake9 df4sledky toto všetko mf4že mať pre hodnovernosť svedectva Cirkvi v spoločnosti, a ako toto všetko mf4že miasť ľuded?...Viete si predstaviť, ve1žened, akfd chaos mf4že vzniknfať, keď zrazu rozlične9 kategf3rie nespokojencov sa začnfa dome1hať presadenia svojich predste1v o forme1ch a ze1konoch v Cirkvi a začnfa vyvedjať podobnfd ne1tlak?...Dnes chcete vyhovieť rozvedenfdm a nespokojnfdm s celibe1tom, zajtra preddu ined s požiadavkou pre1voplatnosti tzv. "manželstva na skfašku" so všetkfdm..., potom preddu homosexue1li, ba možno aj pedofili... Alebo čo ak preddu pozajtra predvrženci faplne9ho zdemokratizovania vedenia Cirkvi s požiadavkou, aby si všetci pokrstened mohli voliť, kto bude fare1rom alebo biskupom a pod.? Nemysledte, že pri troche prefedkanosti mnohfdch takfdchto "kresťanov" sa veľmi ľahko mf4žu vlfadiť v Cirkev mnohed nepovolaned /aj proticirkevne zmfdšľajfaci a zaujated.../, a mf4žu v nej všetko zmanipulovať, zmeniť a presadiť, a bude to všetko na hony vzdialene9 od Evanjelia Ježiša Krista?... Pretle1čať podobnfa kampaň ako te1to od TF podľa mňa znamene1 toe1lnu nedf4veru v predtomnosť a pf4sobenie Ducha Sve4te9ho a Krista v nej. Prosedm, ak niekto vided v Cirkvi nejake9 nedostatky ľudske9ho charakteru, samozrejme me1 pre1vo sa ozvať a na predslušnfdch miestach zodpovedajfacim spf4sobom sa snažedť sa o ne1pravu... No ale uznajte: ne1tlakove1 kampaň, zhadzovanie autority Cirkvi v očiach verejnosti a sveta - to nie nie ani kresťanskfd, ani inteligentnfd spf4sob...Či ne1s histf3ria Cirkvi neučed, že ne1tlakovfd, predliš hrubfd, a tote1lne neevanjeliovfd spf4sob znevažujfaci cirkevnfa autoritu nikdy neviedol k dobre9mu vfdsledku?...
FrantišekKed spomedn Od Neznáme dňa 30 Nov 2013 o 03:40
FrantišekKed spomednaš angažovanosť žien a laikov v štrukturach Cirkvi, tak zrjeme me1š na mysli pre1ve ten bod z vfdzvy TF, ktorfd chcfa uskutočniť.Sfahlasedm s tfdm, že vo všeobecnosti te1to časť (bod) vfdzvy by na prvfd pohľad nebol niečedm takfdm, čo by sa mohlo považovať za zle9 až here9zu.Napr. že žena by mohla byť členka rady povedzme, že až v najvyššedch kruhoch biskupskej rady, čedm by prispela svojou dobrou radou k lepšiemu spravovaniu diece9zy a pod...Ale ak si si nevšimol, tak vfdzva TF v tomto bode ide oveľa dalej, pretože oni chcfa, aby žena sa mohla stať "kňažkou"!Aj ked to vfdslovne nenapedsali, predsa sa o tom zmieňujfa nepriamo. Niet divu, ked sympatizujfa s rakuskymi knazmi , za ktorfdch sa vyjadril o.Helmut Schuller, že on nevided df4vod, prečo by sa nemohla stať žena pe1pežom. A dalej ... im (TF) nevaded, že dostali ocenenie od nepre1voplatne vysvetenej ženy za kňažku? Tak, ked toto im nevaded ako ani Hansovi Kungovi - ocennenie od slobodomure1rov, tak potom je jasne9, že by im nevadilo, keby v Cirkvi vysve4covali ženy za kňažky.Napedsal som, kam smeruje vfdzva TF, ale zaujedmalo by ma, čo konkre9tne ty si myslel, že TF chcfa zmeniť, čo sa tfdka žien a laikov v štrukture Cirkvi.Samozrjeme ak chceš, dakujem vopred.
je mi jasne ze racko Od Neznáme dňa 02 Dec 2013 o 01:35
je mi jasne ze racko nie je korzo, ale ked uz aj to radio maju v takom retro style, tak by mohli ist napr. stare slagre (f.e. veelsy, ..), pozonske sentimentalne melodie, ak by bol zaujem podobny playlist stvorit, verim ze sa v bratislave stale najde dost ludi ktori by vedeli prispiet aj konkretne, ja mam v hlave len ten styl a atmosferu. ak ale toto nebolo v plane, tak za cenu tych skvelych zakuskov vydrzim hoc aj drsne melodie (uz mam za sebou 2 navstevy a neplanujem s tym prestat, dokonca odporucam kade chodim )

Pridať komentár