logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Naše fondy

Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má každá firma i jednotlivec možnosť založiť si vlastný fond. Môžete si zvoliť typ fondu, ktorý Vám najlepšie vyhovuje a pomáhať v oblasti na ktorej Vám záleží (šport, kultúra, vzdelávanie, zdravie, sociálna pomoc, životné prostredie).

Viac o výhodách nadačných fondov nájdete v prezentácii - Nadačné fondy

Priebežné fondy

Nadačný fond Bramac

 

Nadačný fond Bramac bol založený v roku 2003 ako prvý fond pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Pravidelne podporuje malé projekty realizované v rámci Nitrianskeho kraja v rôznych oblastiach. Špecializuje sa najmä na deti a mládež a sociálnu oblasť. V období 2003 – 2015 podporil Bramac 158 projektov za 95 888,34 €.

 

Fond Corgoň konto

Fond Corgoň konto bol založený firmou Heineken Slovensko v roku 2004 na podporu projektov realizovaných v rámci Nitrianskeho kraja a na podporu projektov v rámci grantového programu Tu sme doma pre mesto Hurbanovo. Corgoň konto je náš najväčší fond z hľadiska prerozdelených finančných prostriedkov. Doteraz bolo z tohto fondu podporených 74 projektov sumou 207 326,99 € z rôznych oblastí. 

Fond Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o.

Fond Giesecke & Devrient založila firma  G & D v roku 2012. Firma doposiaľ udeľovala individuálnu podporu prostredníctvom programu nadácie - Aby ľudia ľuďom pomáhali. Zo svojho fondu chce pomáhať deťom a mládeži a angažovať sa v sociálnej oblasti. Z fondu bolo v rokoch 2012 - 2014 podporených 10 projektov za 5 727,25 €.

Fond Reydel

Fond Reydel založila firma Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. (predtým Visteon Interiors Slovakia, s.r.o.) na podporu vybraných verejnoprospešných neziskových aktivít v rámci okresu Nitra v rôznych oblastiach... Z fondu bolo podporených 11 projektov sumou 12 570  €.

 

Fond Bona via

Fond Bona via založil Ing. Andrej Sitkey z Okresného dopravného inšpekorátu v Nitre v roku 2004. Je zameraný na podpora jednotlivcov a organizácií v oblasti dopravnej výchovy detí a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky najmä v okrese Nitra. Vďaka podporovateľom fondu Bona via sme mohli podporiť 52 projektov sumou 17 325,49 €.

Fond Klub darcov

Fond Klub darcov bol založený v roku 2003 pre rozvoj darcovstva a filantropie v komunite a pre podporu verejnoprospešných projektov z rôznych oblastí realizovaných v Nitrianskom kraji. V priemere má klub 30 členov. Jeho najväčšou výhodou je, že do rozhodovania o podporených projektoch je zapojený každý z nich formou hlasovania. Doteraz sme vďaka členom Klubu darcov podporili 77 projektov sumou 42 505,03 €.

Fond Deti

Fond Deti bol založený v roku 2004 pani Martou Bradáčovou, pedagogičkou Spojenej školy, Mudroňova Nitra. Z fondu pravidelne pomáhame viac ako 100 žiakom s viacnásobným postihnutím. V období 2004 – 2014 sme vďaka prispievateľom do fondu Deti podporili 22 projektov sumou  11 455,81 €. 

Fondy pre budúcnosť

Základinový nadačný fond

Nitrianska komunitná nadácia už viac ako 10 rokov podporuje grantmi verejnoprospešné aktivity v Nitrianskom kraji. Jej Základinový nadačný fond bol založený v roku 2008 za účelom trvalej udržateľnosti činnosti nadácie. Aktuálny stav fondu je  7 394,87. Z výnosov fondu zatiaľ neboli podporené projekty.

Fond pre Budúcnosť Bramac

Financie z Fondu pre Budúcnosť založeného firmou Bramac sa nemíňajú priebežne, ale sú investované. Z jeho výnosov sa môžu podporovať projekty, podľa rozhodnutia zakladateľa. Jeho aktuálny stav je 3 254,73. Z výnosov fondu zatiaľ neboli podporené projekty.

Vzdelávací nadačný fond

Vzdelávací nadačný fond založila Winnipeg Foundation z Kanady a Správna rada nadácie v roku 2004. Je zameraný na podporu vzdelávacích aktivít. Aktuálny stav fondu 15 688,44 €. Z výnosov fondu zatiaľ nebol podporený žiadny projekt.

 

Informácie o fondoch
Finančné tabuľky fondov

 

Založte si svoj fond