logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Fond Giesecke & Devrient

Ivan Moroz, generálny riaditeľ Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o. 

Je to príjemný pocit, keď sa môžete podieľať na niečom významnom a tým prispieť k zrealizovaniu „dobrej veci“ , ktorá v konečnom dôsledku obohatí nás všetkých. Sme presvedčení, že úspech našej spoločnosti úzko súvisí práve s podporou sociálnych aktivít. Neustále sa snažíme ako spoločnosť starať sa a posilňovať túto dôveru a zároveň ju vštepovať aj všetkým našim zamestnancom. Je mi osobne potešením, že sa môžeme aj my podieľať na víziách Nitrianskej komunitnej nadácie, ktoré sú nám veľmi blízke a vďaka nim môžeme prispieť k realizácii rôznych aktivít, ktoré vedú k pozitívnym zmenám v našom regióne."

Z fondu bolo v rokoch 2012 - 2014 podporených 10 projekty za 5 727,25 €.

Podporené projekty v roku 2014

V roku 2014 a spoločnosť Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o. stala partnerom nášho programu Mladí nitrianski filantropi. Vďaka tejto spolupráci sme mohli podporiť 6 projektov mladých aktívnych ľudí.

Podporené projekty 2014

Podporené projekty v roku 2013

V roku 2013 boli podporené 3 projekty sumou 3 484,25 €.

Spoločnosť Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o. zaujal netradičný metský denný tábor Fajn pre deti od 9 - 15 rokov, kde riešili deti zaujímavou formou rôzne fyzikálne úlohy zamerané na pohyb. Výsledkom tábora bolo zostrojenie spoločného monopostu. Spoločnosť G & D podporila aj dva projekty Effety. Jeden pomohol naštartovať novú platformu, ktorej cieľom je pomáhať hluchoslepým osobám. V druhom projekte pomôže Effeta nepočujúcej študentke gymnázia a poskytne odborné tlmočenie, pomoc pri štúdiu či príprave na vyučovanie.

Podporené projekty 2013

Spoločnosť Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o. pokračovala v roku 2013 aj v spolupráci na programe Aby ľudia ľuďom pomáhali. Podporili Krízové stredisko “SOS“ Hurbanovo a projekt Učíme sa hravo, ktorý prinesie viac ako 60 deťom umiestnených v stredisku, nové didaktické pomôcky, ktoré pomôžu skvalitniť výchovu a vzdelávanie detí. Udelený grant: 860 €. Projekt bude prebiehať do júla 2014.

Podporený projekt v roku 2012

V roku 2012 sme z fondu G & D podporili 1 projekt v hodnote 993 €.

Hrajme sa zdravo a bezpečne
Predkladatelia projektu  Ingrid Čviriková, Alena Kečkešová a Michal Benko za pomoci dobrovoľníkov z radov pedagógov a rodičov zrevitalizovali vnútorný dvor škôlky MŠ Beethovenova na sídlisku Klokočina. Pre 160 malých škôlkárov dokúpili dve nové pieskoviská k piatim existujúcim a vymaľovali staré pieskoviská ochranným náterom, opravili ich poškodené časti, aby spĺňali bezpečnostné kritériá. Grant využili aj na nákup odpadkových košov na školský dvor.

Udelený grant: 993,00 € 

Spolupráca (2008 - 2012)

Firma Giesecke & Devrient spolupracuje s Nitrianskou komunitnou nadáciou od roku 2008, kedy sa po prvýkrát zapojila do nášho grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali. Firma si adoptovala už 4 figúrky (Gido I. - Gido IV.) a podporila projekty zamerané najmä na deti a mládež a sociálnu oblasť:

  • Detský domov Kolíňany – arteterapeutická a tvorivá dielnička 
  • Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského – umelecké workshopy pre sluchovo postihnuté deti
  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Kurzy čítania a písania v Braillovom písme pre mladých zrakovo postihnutých klientov v okrese Nitra a študentov UKF
  • a projekty zrealizované v roku 2008 (Podpora partnerov smerovala do všetkých projektov v grantovom kole)

Figúrky Giesecke & Devrient

     GIDO I. (2008)                           Gido II. (2010)                         GIDO III. (2011)                        GIDO IV. (2012)

      

Giesecke & Devrient založilo svoj fond po kampani Nitrianskej komunitnej nadácie zameranej na fondy, 3. septembra 2012 s názvom Fond Giesecke & Devrient. Kampaň realizuje nadácia s podporou CEE Trust a C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.

Z fondu sú popdporované vybrané verejnoprospešné neziskové aktivity v rámci Nitrianskeho kraja, najmä programy pre deti a mládež, sociálne programoy, podpora detí z detských domovov a zamestnanecký program Giesecke & Devrient.