logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Nadačný fond Bona via

 

..."Pre bezpečnosť našich detí"

 

Fond Bona via podporuje dopravnú výchovu detí a mládeže a projekty zamerané na zvyšovanie ich bezpečnosti v cestnej premávke. Jeho zakladateľom je pán Ing. Andrej Sitkey z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre. Vďaka tomuto fondu sme od roku 2005 podporili 52 projektov sumou 17 325,49 €. Dnes sa môžeme pýšiť niekoľkými dopravnými ihriskami, vyučovaním dopravnej výchovy a rôznymi dopravnými pomôckami v nitrianskych školách, ale aj autorskou publikáciou zakladateľa fondu s názvom Dopravná abeceda.

Ing. ANDREJ SITKEY, zakladateľ fondu,
Okresný dopravný inšpektorát v Nitre

„Neviem uviesť koľkým dopravným nehodám, resp. zraneniam detí sme zabránili. Ak sme však zabránili zraneniu len jedného dieťaťa, tak cieľ našej činnosti bol splnený."

Pred založením fondu som v rámci svojho zamestnania organizoval preventívne projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti detí v cestnej premávky. Pri ich organizovaní som narazil na problém nedostatku finančných prostriedkov, nezáujem a pasivitu zainteresovaných strán. S cieľom zmeniť tento stav som v roku 2004 založil pri Nitrianskej komunitnej nadácii fond Bona via. Od založenia fondu bolo podporených viac ako 50 projektov. Na mnohých projektoch som sa osobne zúčastnil a s potešením môžem konštatovať, že v školstve pracuje veľa iniciatívnych ľudí, ktorí vedia spracovať kvalitný projekt a záleží im na bezpečnosti detí v cestnej premávke. Na druhej strane, menší optimizmus zdieľam v oblasti podpory fondu zo strany darcov najmä podnikateľských subjektov.“

Predbežná správa o vykonaní zbierky 

Podporené projekty z Fondu Bona via

Podporené projekty 2015

Podporené projekty 2014

Podporené projekty 2013

Podporené projekty 2012

Podporené projekty 2011

Podporené projekty 2010

Podporené projekty 2009

Podporené projekty 2008

Podporené projekty 2007

Podporené projekty 2006

Podporené projekty 2005