Skip to main content

Založte si svoj fond

Povedali o programe

„Každá firma alebo jednotlivec si môže pri nadácii založiť svoj fond. Výhody takejto formy spolupráce s nadáciou spočívajú najmä v možnosti výberu oblasti, ktorú darca dlhodobo podporuje  a transparentnosti podpory.“

Mgr. Ľubica Lachká
správkyňa nadácie

top