Skip to main content

Výsledky Klubu darcov 2021

Klub darcov 2021 vyzbieral na podporu verejnoprospešných projektov v Nitre 3 248 €. Podporených však bude všetkých 6, ktoré sa prebojovali do finále.

Klub darcov je grantový program, ktorý umožňuje darcom - jednotlivcom, aby podporili dobré nápady pre Nitru. Členovia Klubu darcov finančne prispejú do programu, prispejú tým na projekty a zároveň hlasovaním rozhodujú o tom, ktoré z nich budú podporené.

O priazeň darcov sa tento rok uchádzalo 8 projektov. Ich autormi sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie či tzv. neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

V Klube darcov každoročne prebiehajú dve kolá hlasovania za projekty. Prvé kolo je elektronické, prostredníctvom hlasovacieho formulára, na základe ktorého do druhého kola postupuje 6 vybraných projektov s najväčším počtom hlasov. Druhé kolo prebieha na tradičnom slávnostnom podujatí Klubu darcov, ktoré sa koná vždy koncom novembra.

Tento rok to, žiaľ, bolo opäť inak.

Vzhľadom na pandemické opatrenia a situáciu na Slovensku sa, žiaľ, naše tradičné podujatie Klubu darcov nemohlo konať ani tento rok. Nechceli sme však našim darcom odoprieť možnosť hlasovať za vybrané projekty, preto hlasovanie v 2. kole prebiehalo prostredníctvom hlasovacieho formulára, ktorý dostal každý darca, ktorý daroval sumu nad 20 Eur. Napriek všetkému sme radi, že ani táto ťažká doba ľudí neodradila a rozhodli sa darovať a podporiť tak pekné nápady pre naše mesto, za čo im z celého srdca ďakujeme“, hovorí Ľubica Lachká – správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Do Klubu darcov tento rok prispelo celkom 102 darcov jednotlivcov alebo skupín a 3 firemní darcovia. Plnou žiadanou sumou budú môcť byť podporené 4 víťazné projekty s najvyšším počtom hlasov.

Po dohode s predkladateľmi zvyšných 2 projektov bude, vďaka kofinancovaniu mesta Nitra a vlastných zdrojov Nitrianskej komunitnej nadácie, poskytnutá aspoň čiastočná podpora oboch projektov, ktoré skončili s rovnakým počtom hlasov na 5. a 6. mieste.   

Celkové výsledky Klubu darcov 2021 sú nasledovné:

  1. Miesto - Projekt č. 3 - dobro.TI.sekne - Z. Lukáčová, H. Matúš, M. Horáková – 37 hlasov
  2. Miesto - Projekt č. 1 - Rozhýbme deťom ústočká - EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského – 34 hlasov
  3. Miesto - Projekt č. 8 - Veselo je v našej škole - ZŠ Fatranská 14, Nitra – 27 hlasov
  4. Miesto - Projekt č. 6 - Rodina hravo a spolu - Centrum pre rodinu Nitra – 24 hlasov
  5. 6. Miesto - Projekt č. 4 - Učiaca záhrada - Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26 vNitre + Projekt č. 7 - Science workshopy - George Science, o.z. – oba projekty po 22 hlasov

 Do finále sa tento rok neprebojovali tieto projekty:

  1. Miesto – Projekt č. 2 - Vzdravom tele zdravý vzduch – ZŠ sMŠ, Novozámocká 129, Nitra – 19 hlasov
  2. Miesto - Projekt č. 5 - Otvárací deň beachvolejbalovej sezóny – K. Mikušovič, D. Mikušovič, Š. Vician – 12 hlasov

 Víťazným projektom srdečne blahoželáme!

Tie, čo nezvíťazili, nevešajte hlavu, je pred nami celý nový rok a ten prinesie ďalšie nové výzvy aj v našej nadácii wink

Viac o projektoch a aj menný zoznam darcov nájdete na našej stránke tu https://nkn.sk/nase-programy/klub-darcov a tiež na https://www.klubdarcov.nkn.sk/

Anotácie podporených projektov nájdete tu https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-podporene-projekty-kd-2021.pdf 

 

 

top