Skip to main content

SQUARE SEEDS už sú na námestí

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Dňa 28. apríla 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie objektov SQUARE SEEDS pred budovou Divadla Andreja Bagara (DAB) na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Ide o tri nevšedné dizajnové objekty, ktoré na slnkom rozpálenej ploche námestia ponúknu oázy príjemného posedenia v tieni zelene. Zároveň budú aj oázami súčasného umenia a dizajnu.

Projekt bol realizovaný z grantu vo výške 7 000 Eur v rámci grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie s názvom „INOVATÍVNE S FOXCONNOM“, ktorého partnerom je spoločnosť Foxconn Slovakia. Grantový program bol v roku 2021 zameraný na inovatívne riešenia v rámci verejných priestranstiev.

Autori chceli projektom pozitívne prispieť k využívaniu centra mesta, ozvláštniť ho súčasným umením a dizajnom, priniesť sem zeleň a zelené riešenia, využiť nové technológie a solárnu energiu, ale najmä vytvoriť priestor pre ľudí - priestor, ktorý bude prirodzeným miestom stretnutí, relaxu, posedenia na námestí, chceli prilákať ľudí k tráveniu voľného času v centre mesta a vytvoriť zázemie pre kultúrne aktivity na námestí.

Objekty SQUARE SEEDS boli vyrobené v Umelecko-dekoračných dielňach DAB, kde boli počas zimy uskladnené, aby mohli byť hneď na jar osadené pred divadlom. „Veríme, že budú priestorom pre príjemné posedenie na námestí v tieni zelene, ktorú budú samé produkovať s využitím solárnej energie, na báze ktorej bude fungovať zavlažovací systém,“  hovorí koordinátorka projektu Slavka Civáňová

 SQUARE SEEDS sú objekty so zakomponovanou živou zeleňou. Objekt obsahuje nádrž, ktorá funguje ako samozávlahový črepník. „Povrch na sedenie je vyrobený z dreva. V pódiu je zemina, ktorá bude vyživovať prútenú architektúru zo živej zelene. Tá bude pre každý kvetináč vytvarovaná samostatne. Vytvoria sa tak živé „sochy“ zo zelene, ktorých primárnou funkciou bude tvorba tieňa a oživenie námestia v podobe malej oázy,“  vysvetlil architekt Michal Lošonský, ktorý je spolu s Ninou Protušovou autorom objektov.

Tvar je pri všetkých troch objektoch rovnaký. Nadizajnovaný je však tak, že objekt stačí pootočiť a dostane na pohľad celkom inú podobu. Samotná konštrukcia je prvá vrstva, tá druhá vznikne z nasadených vŕbových prútov, ktoré budú rásť ako živý objekt.

DAB plánuje priestor využívať aj na svoje aktivity - otvorenie sezóny, Deň otvorených dverí, Deň detí a podobne. Objekty však môžu byť využívané aj pri iných verejných podujatiach - napr. Medzinárodný festival Divadelná Nitra, nitrianske slávnosti Nitra, milá Nitra... a iné.

„Z nášho pohľadu bolo dôležité naplniť kritéria projektu SQUARE SEEDS, ktoré sme si pri tvorbe objektov nastavili: prinášať netradičné dizajnové riešenia, spájať náš záujem o nové technológie, súčasné umenie, verejný priestor a zelené stratégie a ponúkať nové zaujímavé prostredie pre ľudí... Realizáciou projektu sa nám podarilo všetko tieto kritéria naplniť a skĺbiť do jedného konceptu“, uzatvorila Slávka Civáňová.

Všetky projekty podporené v grantovom programe Inovatívne s Foxconnom z roku 2021 nájdete v anotáciách tu - https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-isf-2021-po.pdf

Informácie o programe INOVATÍVNE S FOXCONNOM nájdete tu - https://nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom

   

 

top