Skip to main content

Syncreon pomáha Nitre - výsledky


V rámci 2. ročníka programu „Syncreon pomáha Nitre“ získa podporu šesť verejnoprospešných projektov v celkovej výške 14 000 €.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou syncreon Slovakia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe Syncreon pomáha Nitre dňa 9.3.2022. Do termínu uzávierky 13.4.2022 sa prihlásilo 27 verejnoprospešných projektov. Víťazov vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti syncreon Slovakia a Správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie.

Podporu získali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a realizáciu komunitných kultúrno-spoločenských a športových aktivít.

„Počet predložených projektov 27 je dobrým signálom toho, že tu máme stále aktívnych ľudí, ktorí hľadajú riešenia a ktorí chcú meniť život vo svojom meste k lepšiemu. Musíme uznať, že bolo naozaj z čoho vyberať, pretože tento rok bol silný nielen kvantitou, ale aj kvalitou prihlásených projektov“, hovorí Eva Vargová, projektová manažérka nadácie.

„Grantový program Syncreon pomáha Nitre v aktuálnom ročníku podporí šesť projektov. Päť z nich získalo podporu plnou žiadanou sumou a jeden čiastočnou. Výber bol naozaj ťažký, ale sme radi, že sme sa napokon dohodli a pevne veríme, že šikovní predkladatelia víťazných projektov zo získaných grantov vyťažia maximum. Už teraz sa tešíme na výsledky týchto výborných nápadov“ , uviedol Lee Raynor, plant manažér spoločnosti syncreon Slovakia.

Všetky víťazné projekty a ich popis nájdete v anotáciách tu https://nkn.sk/images/dokumenty/podporili-sme/anotacie-syncreon-pomaha-nitre-2022.pdf

top