Skip to main content

Dobrovoľníci z Foxconnu vo včelnici

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Partnerstvá Nitrianskej komunitnej nadácie, vďaka ktorým môžeme realizovať naše grantové programy, nie sú iba o darovaní financií, ale najmä o budovaní vzťahov v komunite.

Preto sme veľmi radi, že naši firemní partneri si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť nielen v poskytovaní finančných príspevkov na zmysluplné projekty, ale aj priložením rúk k dielu, a to doslova.

Pri nastavovaní grantovej výzvy „Inovatívne s Foxconnom“ sa nás zástupcovia spoločnosti Foxconn Slovakia, partneri programu, obrátili s otázkou, či by bolo možné, aby sa zamestnanci tiež zapojili do pomoci s realizáciou niektorých projektov. A my sme povedali – prečo nie?

Svoju premiéru si mohli vyskúšať v edukačnej včelnici, kde pomáhali budovať závlahu v sade pre zoborské včielky, v rámci projektu s názvom „Obnova zavlažovacieho systému v sade – edukačnej včelnici“, ktorý bol v programe podporený tento rok. Tak sme sa dobrovoľníkov z Foxconnu spýtali na ich pocity a dojmy z tejto aktivity, kde pomohli aj prácou.

„Po terénnych úpravách, ktoré sme zvládli rýchlejšie, ako sme očakávali, nám pán Kotrusz, autor projektu edukatívnej včelnice, spravil prednášku o včelách. Ukázal nám, ako funguje API domček a zaujímavo vysvetlil, ako je vlastne včelstvo dokonale zohrané. Minimálne, tak ako náš Foxconn tím dobrovoľníkov... Je dôležité podporovať projekty, ktoré sú blízke našej firemnej filozofii a prístupu k životnému prostrediu. No ešte fascinujúcejšie je sa na nich priamo podieľať“, vyjadrila sa o prvej dobrovoľníckej aktivite Eva z Foxconnu.

„Bola to veľmi milá akcia a príjemne strávená sobota. Aj sme sa narobili, aj sme sa veľa nového dozvedeli, aj nás odmenili sladkým medom“. Katarína, Foxconn Slovakia.

„Na sobotnej dobrovoľníckej akcii bolo super, zišli sme sa tam úžasná partia. Samozrejme, nechýbala ani moja lepšia polovička Katka.   O tom, že nepôjde len o prácu, nás presvedčili hneď pri príchode, keď nás ponúkli chutnými raňajkami. Potom sme mali silu zamakať a stihnúť celú prípravu pre závlahu ešte dopoludnia. Nakoniec sme sa naučili aj nové veci o včelách, vďaka skvelej prednáške a názorných ukážkach pána Kotrusza. Za odvedenú prácu sme dostali aj sladkú odmenu, ktorá nás veľmi potešila.“ Miroslav, Foxconn Slovakia

Ďakujeme dobrovoľníkom za ich ochotu a obetavosť a tešíme sa na ďalšiu dobrovoľnícku akciu, najbližšie v Botanickej záhrade smile

     

 

 

top