Skip to main content

Odovzdali sme grantové šeky v Hurbanove

Program podpory: Tu sme doma


V rámci programu Tu sme doma 2022 sme v Hurbanove odovzdali grantové šeky ôsmym verejnoprospešným "zeleným" projektom. 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. podporila, v rámci grantového programu TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte 2022, osem verejnoprospešných projektov celkovou sumou 22 494 Eur.

Cieľom programu bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenia jeho kvality a udržateľnosti v troch základných témach – voda, znižovanie odpadov, znižovanie uhlíkovej stopy a zároveň podporiť rozvoj komunity v meste Hurbanovo.

Grantová výzva bola vyhlásená 25. marca 2022 a do termínu uzávierky 6. mája 2022 bolo predložených 13 projektov. Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a zástupcov mesta Hurbanovo.

„Záleží nám na ľuďoch a planéte. Pomáhame si navzájom, našej komunite a prostrediu, v ktorom žijeme. Vieme, že dariť sa nám bude vtedy, ak sa bude dariť ľuďom u nás, okolo nás a aj planéte. A práve čerpajúc z týchto našich hodnôt sme pre projekty nastavili kritériá zohľadňujúce prínos pre komunitu, ekologický aspekt a nezabudli sme ani na trvalú udržateľnosť. Práve tá pre nás stojí v centre všetkého, čo robíme. Je pre nás kľúčové, aby sme všetky naše aktivity realizovali vždy zodpovedne vo vzťahu k nášmu okoliu. Uvedomujeme si, že trvalú zmenu môžeme priniesť iba vtedy, ak do toho pôjdeme spolu. Grantova výzva TU SME DOMA, ktorú realizujeme v spolupráci s NKN a mestom Hurbanovo je práve takou platformou, ktorá nám ponúka spoločnú prácu na projektoch, vďaka ktorým si môžeme spolu Načapovať lepší svet, vyzdvihla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov Heineken Slovensko a. s..

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov víťazným projektom sa uskutočnilo v Hurbanove počas Hurbanovských kultúrnych dní 25. júna 2022, za prítomnosti zástupcu spoločnosti Heineken Slovensko, primátora mesta Hurbanovo a zástupkyne Nitrianskej komunitnej nadácie.

Finálny termín realizácie projektov je do 30. novembra 2022.

Všetky podporené projekty a ich popis nájdete v anotáciách tu - https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-tsd-2022-pred.pdf

       

top